Новини от област Стара Загора и България

Ще мотивират трайно безработните с кампания "Да работиш (е) яко!"

427 10/05/2023 15:32 Икономика Бизнес
Ще мотивират трайно безработните с кампания Да работиш (е) яко!
Divident.€U Divident.€U

Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания „Да работиш (Е) яко!”, насочена към неактивните на пазара на труда.

С поредица от събития, обединени под слогана „Да работиш (Е) яко! ”, Агенцията ще популяризира възможностите на проект „Започвам работа” - Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Срещите, организирани в цялата страна, ще имат за цел да мотивират за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, независимо от тяхната възраст.

Дирекция ”Бюро по труда” гр. Стара Загора ще проведе информационна кампания на 23.05.2023г. в кв. Лозенец, ул. "Спартак" № 1 от 10:00 до 13:00ч.. При интерес, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

В рамките на дейностите по проекта експертите на Агенцията ще търсят нестандартни подходи, за да достигнат до потенциалните участници. Събитията ще бъдат насочени към стимулиране активността за търсене на работа и към информиране за разнообразните възможности за подкрепа за трудова реализация.

Така хората, които не работят и не се обучават, ще могат да се запознаят с актуалните работни позиции в техните региони, както и с възможностите за обучение по професия или за придобиване на ключови умения.

На прага на стартиращите пролетно-летни сезонни дейности в туризма, строителството, селското стопанство и т.н., те ще бъдат информирани как да се включат в краткосрочна или сезонна работа. Освен това на участниците в проекта ще се предоставя информация и за предлаганите от Агенцията по заетостта услуги за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа, стимулиране на предприемачеството и много други.

Организаторите на кампанията ще търсят контакт с работодатели, предлагащи свободни позиции, а също и с представители на местните общности, които имат обществен авторитет и могат да бъдат мотиватори за своите съграждани.

Така националната информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ” продължава действията на Агенцията по заетостта, насочени както към икономически неактивните лица в страната, така и към бизнеса, търсещ нов персонал.

Коментари към новината

Още новини от Икономика