Новини от област Стара Загора и България

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 за работодатели

543 14/04/2020 16:00 Икономика Бизнес
Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 за работодатели
Divident.€U Divident.€U

Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предстоящите промени в ПМС № 55/30.03.2020 г., Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът /21 април 2020 г./ за подаване на заявление за изплащане на компенсации по ПМС №55. Промяната е направена, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40 при новите условия.

Без определяне на краен срок, Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., като припомня, че те се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/. Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

За повече информация работодателите могат да се обаждат на телефоните в съответното бюро по труда или на: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Коментари към новината

Още новини от Икономика