Новини от област Стара Загора и България

Административни облекчения ползват от днес граждани и фирми в община Стара Загора

524 08/02/2023 15:44 Икономика Бизнес
Административни облекчения ползват от днес граждани и фирми в община Стара Загора
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Община Стара Загора от днес прилага редица мерки, които значително ще облекчат инвестиционните намерения на граждани и фирми. Направеното е дело на съвместния труд на ръководството на общината, на председателя на Общинския съвет Мария Динева, на браншовите организации на строителите и архитектите.

След въвеждането на тези административни облекчения процедурата по набавяне на необходимите документи за инвестиционно намерение ще се съкрати поне с 3 месеца.

В строителния сектор от днес се прилага служебното съгласуване на визите за проектиране с експлоатационните дружества. С експлоатационните дружества ВиК, EVN, Овергаз, БТК и др. съгласуването се прави по служебен път, без да се налага съответният инвеститор да ходи от врата на врата.

„Ние, като компетентен орган изпращаме извадка от ПУП, скицата, като експлоатационните дружества имат 14-дневен срок да съгласуват, тоест да предоставят изходни данни, необходими за изготвяне на инвестиционния проект, както и начина и условията за присъединяване на самия обект“, каза главният архитект на общината Младен Иванов.

Друго важно облекчение е предстоящото въвеждане на Географска информационна системи. Това е технология с наслагване на цифрови данни - в платформа се въвежда информация за съответната територия (ПУП, елементи на техническа инфраструктура, екологични показатели, данни за населението). Тази система ще облекчи гражданите, защото в реално време те ще могат да получават пълна информация. Предстои за изграждането на тази система Община Стара Загора да сключи договор, съобщи кметът Живко Тодоров.

„Промените, които влизат в сила от днес, са пряко свързани със законодателна промяна, направена още през 2019 г. в Закона за устройство на териториите.
По една или друга причина тази промяна не е прилагана в отделните общини. Община Стара Загора е първата, която успя да наложи на експлоатационните дружества да спазват закона“, съобщи Мария Динева.

Първата стъпка във всеки инвестиционен проект е издаване на виза за проектиране. До днес инвеститорът след издаване на визата тръгва по всички експлоатационни дружества, като на всяко място подава заявление и плаща такса. От днес в общината това ще става в законния 14-дневен срок, по служебен път от общината и това ще бъде безплатно.

Втората промяна касае съгласуването на самите инвестиционни проекти. До днес по различните части от проекта се налагаше да се съгласуват в експлоатационните дружества. От днес такова съгласуване няма да бъде необходимо.

Третата важна промяна е, че от днес всички документи, издавани от общината - от рода на копие на ПУП, разрешение за строеж и т.н., в рамките на последващи процедури също ще бъдат проверявани от администрацията по служебен път.

"Вярваме, че представените промени в работата на общинска администрация безспорно ще улеснят граждани и бизнес", убедени са от общинската администрация на Стара Загора

Коментари към новината

Още новини от Икономика