Новини от област Стара Загора и България

70 години "Мини Марица-изток"

Инж. Милен Манов, управител на Рудник „Трояново-1“: Пожелавам дълъг живот на въгледобива в „Мини Марица-изток“

инж. Милен Манов
Инж. Милен Манов, управител на Рудник  Трояново-1 : Пожелавам дълъг живот на въгледобива в  Мини Марица-изток
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Инж. Милен Манов е управител на първия рудник в „Мини Марица-изток“ – рудник „Трояново -1“. Целият му професионален път до момента е в „Мини Марица-изток“. Бил е на различни позиции в рудник „Трояново -1“. Изпълнявал е длъжността управител и на рудник „Трояново –север“.
Разговаряме с него за 70-годишнината на рудника, за предизвикателствата пред миньорите и очакваните резултати.

- Инж. Манов, с какво настроение миньорите от „Трояново-1“ отбелязват 70-годишнината на рудника, който поставя началото на „Мини Марица-изток“?
- Имаме повод за добро настроение и удовлетворение от постигнатото. Тази година очакваме рекорд по добив на въглища.

Ние снабдяваме с въглища изцяло ТЕЦ „Марица Изток 2“. Малки количества въглища даваме на „Брикел“ и на ТЕЦ AES. Миналата година първото шестмесечие беше сравнително слабо, тъй като нямаше прием от контрагентите.

От второто полугодие на 2021 г. въглищата започнаха да се изземват интензивно и за периода от август миналата година до август тази година дадохме 16 млн. 460 хил. тона въглища. Такъв резултат не е постиган досега!

За вашите читатели бих споделил, че в рудник „Трояново -1“ към 1 януари тази година общите запаси и ресурси са 300 млн. 189 хил. тона въглища. При годишен добив от 10 - 14 млн. тона на година, това означава че имаме възможност да съществуваме още поне 25-30 години. Това е наше, българско богатство. Ние носим отговорност за него.

- Кои са предстоящите задачи пред Вас, като ръководител на рудника до края на годината?
- На първо място трябва да завършим ремонтната си програма по план. Остава един разкривно-транспротно насипищен комплекс, чийто годишен ремонт стартира през септември. Имаме добивен багер RS 1200, който ще излезе в годишен ремонт. В началото на септември трябва да пуснем багера RS 710. Държа да подчертая, че ремонтната програма се извършва изцяло по стопански начин, благодарение на професионализма на механиците и енергетиците, които работят в рудника.
Другото важно нещо, което трябва да направим, е е да завършим есенно-зимната подготовка на рудника качествено и в срок.

По отношение на откривката е спрян четвърти откривен хоризонт. В момента се строят транпортьори. Задачата ни е догодина четвърти откривен хоризонт да бъде пуснат в работа. Рудник „Трояново-1“ има 4 основни откривни хоризонта и 2 въглищни хоризонта.

- 70 години е сериозна възраст за една компания. Какво разказва историята?
- На 16 юни 1951 г. МС издава Постановление №652. В него се обособява Държавно минно предприятие на самоиздръжка под наименованието „Марица–изток“ със седалище в село Трояново. Това е, така да се каже, първият административен акт, с който стартира „Мини Марица-изток“, началото на което е поставено със строителството и експлоатацията на рудник „Трояново -1“.

Строителните работи са възложени на „Минстрой“ - Димитровград.
На 3 март 1952 г. строителните работници Йордан Иванов и Кольо Петков правят първа копка на строителната площадка за изграждане на минното селище. Това е рождената дата на рудник „Трояново -1“, респективно на „Мини Марица-изток“.

- Каква е била механизацията в рудника в началото?
- Първоначалният проект е разработен от съветски специалисти. Те са предвиждали в рудника да се добиват 2 млн. 300 хил. тона въглища, като основно механизацията тогава се състои от багери СЭ-3 и един крачещ багер ЭШ-4/40. За транспортиране на изкопаната земна маса са били предвидени парни локомотиви и вагони думпкари с обем 22 куб. м.

През декември 1952 г. за Перник заминават 16 младежи от близките села Трояново, Малка детелина, Голяма детелина, Градец и други. Те се обучават в 6-месечен курс за багеристи. С гордост отчитаме, че днес в нашия рудник вече имаме трето поколение миньори.
След завършване на курса се завръщат в Трояново и участват в монтажа на първите багери. Тези момчета стават основоположници на професията багерист в „Мини Марица-изток“.
- Нараства ли потребността от въглища през годините?
- През 1958 г. в държавата се преценява, че има остра нужда от ел. енергия, добивана от въглища. Предвижда се да започне строителството на ТЕЦ „Марица изток“ с обща мощност 300 мегавата. В резултат на това нараства необходимостта от лигнитни въглища и се прави нов план – да нарасне на 10 млн. тона въглища, като се вкарат нови мощности. Доставят се нови верижни багери DS 1120, насипообразователи AS 1120, предвижда се локомотивите да бъдат заменени с електрически ж.п. транспорт, а вагоните думпкари се увеличават на 40 куб. м вместимост. Новата проектна мощност се определя на 10 млн. 300 хил. тона въглища.

През целия 70-годишен период на територията на рудник Трояново-1 са работили 10 типа багери. Това са първите верижни багери RS 400, RS 560, RS 710, RS 315 , K 800, RS 1200 , DS 1120, RS 2000, RS 4000.
Насипообразователите са AS 1120, AS 1600, AS 5000, AS 6300, AS 12500 .

- Колко миньори работят днес в рудник Трояново-1?
- Към днешна дата тук работят 2011 души. Рудникът е с фронт приблизително 4 км.

- Кои са най-силните години за рудника?
- Като добив на въглища най-силните години са от 2011 до 2022 г. През този период почти нямаме по-малко от 10 млн. тона на година с изключение на 2020 г. Бих обобщил, че добрите ни резултати се дължат на добрите практики през годините.
Най-добрите години по отношение на откривката са 1987, 1988 и 1989 г. През 2019 г. рудник Трояново-1 постигна четвъртото по ред постижение по откривка. По отношение на добива на въглища най-добра е 2017 г. , когато сме добили 13 млн.160 хил. тона.

- Притесняват ли се миньорите за работните си места заради предстоящите промени във връзка със зелената сделка?
- Имат притеснения хората и смятам, че тези притеснения са основателни. Миньорите трябва да знаят, трябва да имат необходимата информация до кога ще се развива рудника и да си направят сметката за в бъдеще. Една голяма част от тях са в пенсионна и предпенсионна възраст и не е без значение, след като си работил 30 години дали ще можеш да се пенсионираш.

Смятам, че една ясна позиция от страна на нашите държавници би успокоила и най-малкото би подготвила хората. Ако се каже истината, ще бъде друго. Това е правилното поведение. Имаме нужда от яснота за развитие на бранша.

- Кои ще бъдат акцентите в празничната програма по повод 70-годишния юбилей на рудника?
- Вчера гостувахме на колегите от рудник Трояново-север, които отбелязват 60-годишнина. Днес открихме изложба, която включва видовете багери, производството през годините. Ще има футболни турнири между рудниците. Предстои поднасяне на венци и празничен концерт на 18 август – Деня на миньора. Мисля, че се получава чудесен празник.

- Какво ще пожелаете на колегите си от рудника и на всички миньори?
- Преди всичко им желая здраве! Нека да има благоденствие и дълъг живот за въглищарския бизнес. Пожелавам си и мъдри държавници, които да направят вярна оценка за миньорското бъдеще.

Коментари към новината

Още новини от Икономика