Новини от област Стара Загора и България

Шест са основанията за затваряне на "Брикел", посочи Борислав Сандов

Шест са основанията за затваряне на Брикел, посочи Борислав Сандов
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Токът, произведен от "Брикел" е 1% от произведената у нас електроенергия, посочи министърът

Току що беше връчена Принудителна административна мярка на Брикел, с което се преустановява дейността на ТЕЦ-а до отстраняване на всички нередности. Общо 6 са основанията за затварянето, написа преди малко във фейсбук профила си министърът на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов. Той посочи, че основанията са в две направления: Неизпълнение на изискванията по Комплексното разрешително и заплаха за компонентите на околната среда, заради измерени наднормени концентрации на различни замърсители.

Затваряме ТЕЦ "Брикел", защото не отговаря на екологичните изисквания, европейските норми и българското законодателство. Собствениците не желаят да модернизират предприятието, така че да не замърсява околната среда и да не уврежда човешкото здраве, написа министърът.

Той допълни, че предприятието току-що е излязло от планов ремонт, но на практика се вижда, че не е направен ремонт на компонентите, които контролират изпускане на емисии и улавяне на прахови частици. Миналата година предприятието е работило над средногодишната норма на серни диоксиди. От 15 декември 2021 г. е с ново комплексно разрешително, но то не желае да се съобрази с новите условия в него.

Ето какво написа още Сандов:
Централата трябва да работи с 80% въглища и 20% биомаса/слама, в отчетите си сочи, че съотношението е 50 на 50. На място казаха, че работи на 100% въглища. Къде е разликата - за сламата не се плащат въглеродни емисии и за да плащат двойно по-малко емисии, докладват съотношение 50 на 50. На място обаче се вижда, че те нямат слама и само по документи декларират това гориво.

Всяко предприятие работи със собствен мониторинг и докладва, но това е порочен механизъм, защото как точно замърсителят докладва нарушението? Това вероятно е тема за следващото Народно събрание. Но дори и по данни на собствения мониторинг, операторът отчита превишения. А нашата мобилна станция, поставена вече на правилното място, при проверката с премиера достигна максималния си капацитет на измерване, повече от това не можеше да измери.

Токът от ТЕЦ “Брикел” е около 1% от произведената у нас електроенергия, затова затварянето му не е заплаха за енергийната система. От значение е друго - този ТЕЦ захранва съседното предприятие - брикетната фабрика, която подава брикети на други предприятия. Решението e със 100 метра тръба тя да се закачи за друг ТЕЦ в съседство, който да подава парата към нея. През годините операторът му е декларирал, че ако става въпрос за нергийната сигурност, е готов да подава необходимата пара, която е отпадъчен продукт и в момента се изхвърля в атмосферата. Така ще се направи елементарен байпас за няколко дни и в Гълъбово няма да останат без парно и топла вода.

Проблем за енергийната система на България няма, но ако собствениците на “Брикел” решат, могат да го направят, като откажат и не предприемат тези елементарни мерки. Държавата трябва да подходи по-сериозно към такъв тип инфраструктура, особено в условия на енергийна криза.

За да заработи отново, ТЕЦ "Брикел" трябва да приведе параметрите си в съответствие с условията на българското и европейското законодателство, да няма неорганизирани емисии, включително и тези, които излизат през цялата сграда и през т.нар. байпасен комин, който е само за аварийни ситуации. Емисии трябва да излизат само през основния комин.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика