Новини от област Стара Загора и България

Загубите на електроенергия по мрежата в България е 8%

Загубите на електроенергия по мрежата в България е 8%
Divident.€U Divident.€U

В България в момента загубите на електроенергия по мрежата са около 8%, които, ако бъдат спестени, това е сравнимо с производството на още един ядрен блок, посочи енергийният министър Александър Николов по време на XIII Зелен форум – трансформация от хората за хората, организиран от списание „Мениджър“.

Той допълни, че този проблем би се решил ако мястото на производство е близко до мястото на потребление.
Енергийната система се променя и в бъдеще все по-често електроенергията ще се произвежда там, където се консумира, допълни той.
В момента Министерството на енергетиката работи активно за насърчаването на проекти за собствено производство за бизнеса и домакинствата, стана ясно от срещата. Широки възможности за това предлага Планът за възстановяване и устойчивост, но все още съществуват редица проблеми пред реализацията на подобни проекти, смята министър Николов.

На първо място, липсата на достатъчно яснота и информираност е сериозна пречка; схващането, че тези проекти са трудни за финансиране, също поставя психологически бариери. Затова министерството работи върху възможностите за привличане на банки и други финансови институции за реализация на такива проекти.

Нарушените вериги за доставки заради войната в Украйна също е проблем, допълни министър Николов. По неговите думи България разполага с отлични природни условия за децентрализирано производство на енергия от ВЕИ – слънчевата радиация в страната е една от най-ефективните в Европа; хидроенергийният потенциал е важен от гледна точка на възможностите за балансиране. Това е важен фактор за запазване ролята на страната като балансьор на електроенергийната система в целия регион, посочи министър Николов.

В бъдеще проблемът с балансирането при децентрализирано производство на електроенергия, така че профилът да съответства максимално на профила на конкретния консуматор, ще се решава с нови технологични решения – водород, смарт системи и други, посочи енергийният министър.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика