Новини от област Стара Загора и България

Дискусия, посветена на енергийния преход събра бизнес и учени в Тракийския университет

2050 12/05/2022 16:38 Икономика Бизнес
Дискусия, посветена на енергийния преход събра бизнес и учени в Тракийския университет
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Въглищата ще бъдат важен енергиен източник и през следващите години, смятат специалистите

Трудно ще бъде България да спази изискването на Плана за възстановяване и устойчивост за 40% намаление на емисиите въглероден двуокис до 2025 -2026 година. В реални числа това означава намаление с около 8 - 9 млн. тона въглеродни емисии от сега до 2025 -26 година. Това е изключително предизвикателство за всеки оператор.

Това становище изрази изпълнителния директор на ТЕЦ AES Гълъбово – Иван Цанков. В крайна степен тези 40% намаление означават намаление на производството и от там - на дейностите на енергийните компании, които оперират в регион Стара Загора. Това противоречи на препоръките на европейските специалисти за по-плавен преход в процеса на декарбонизация. Реалната и възможна дата за намаление на въглеродните емисии с 40% , според Цанков е 2038 – 2040 година.
Становището беше изразено на семинар–дискусия на тема „Чиста енергия, декарбонизация и инвестиции в енергетиката“, чийто домакин беше Тракийският университет. Форумът представи експертна дискусия по най-важните въпроси, свързани с енергийния комплекс „Марица изток“.

Основните теми бяха свързани с декарбонизацията на българската икономика, Плана за възстановяване и устойчивост, енергийна сигурност и инвестиции. В него взеха участие представители на бизнеса, учени и експерти от страната, представители на Институт Енергиен Мениджмънт, който обединява най-големият чуждестранен бизнес в областта на енергетиката - трите ЕРП-та и двете американски централи.

Общата инвестиция на този бизнес в България е 6 млрд евро, което е малко по-малко от БВП. Реално половината от тези инвестиции са в региона на Маришкия басейн, съобщи на срещата Славчо Нейков, председател на УС на Институт Енергиен Мениджмънт.

Тракийският университет става притегателно място за това, което предстои да се случи в икономиката на Стара Загора, каза в приветствието си към гостите ректорът на Тракийски университет – доц. Добри Ярков. Той подчерта, че ТрУ ще подкрепя всяка инциатива на бизнеса и държавната администрация, която касае прехода от високовъглеродна към нисковъглеродна икономика, защото разполага с необходимия кадрови потенциал, материална база, подкрепа от европейските институции.
Тази година ТрУ има държавна поръчка за 115 студенти първи курс по софтуерно инженерство, информационни технологии и компютърни науки.
Университетът в Стара Загора има научни проекти, които са финансирани в областта на агроенергетиката, съобщи доц. Ярков.


Изпълнителният директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов запозна присъстващите с доклада „Декарбонизация на енергийния сектор в България“ , възложен от Американската търговска камара и приключил през януари тази година.
Докладът отговаря на въпросите какви са възможните пътища за постигане целите за намаляване на въглеродните емисии с 55% към 2030г., което е цел на ЕК, както и за постигане на пълна въглеродна неутралност към 2050 г.

Задачата е възложена на независима европейска организация и начертава 2 сценария за постигане на тази цел – при първия по-бързо се намаляват съществуващите мощности от лигнитни въглища. Другият сценарий дава възможност за плавен и организиран преход. При него се разчита на съществуващите мощности през следващите 15 години.

Според директорите на двете централи е добре изследването да бъде използвано и да залегне в новата енергийна стратегия на България.
Боян Рашев, водещ експерт в областта на управлението на енергията, ресурсите и околната среда подчерта важната роля на въглищата за производството на ел.енергия и през следващите години. „Реално въглищата ще измъкнат света от енергийната криза“, бе неговото становище.

В България в областта на ВЕИ има реално действащи 11 000 мегавата мощности. По последна информация има чакащи за присъединяване 19 000 мегавата мощности. Това е тенденция, която трябва да се има предвид, съобщиха от Институт Енергиен Мениджмънт.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика