Новини от област Стара Загора и България

Кадри

AES Гео Енерджи сключи договор за сътрудничество с Технически университет - Варна

AES Гео Енерджи сключи договор за сътрудничество с Технически университет - Варна
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

В рамките на споразумението ще се подготвят специалисти за "Възобновяеми енергийни източници"

AES Гео Енерджи, част от AES България, сключи рамков договор за сътрудничество и координация с Технически университет – Варна. Договорът беше парафиран от изпълнителния директор на AES България Иван Цанков и от ректора на Технически университет – Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев.

Двете страни ще си сътрудничат при обучение за придобиване на квалификация по специалност „Възобновяеми енергийни източници“ на ТУ - Варна и други области от взаимен интерес. Предвижда се да бъдат провеждани учебни практики, студентски стажове, посещения с научна и учебна цел, експериментална работа на студенти, докторанти и специализанти от висшето учебно заведение и насърчаване на професионалната им реализация. AES Гео Енерджи поема ангажимента да подпомага студентите чрез стипендии и заплащане на семестриални такси. В договора е предвидено също съвместно участие в международни, национални и регионални проекти и организиране на научни конференции, семинари, презентации и обмен на информация.

„Това е поредната стъпка по пътя към по-зелено енергийно бъдеще, за което глобалният технологичен лидер AES работи активно. Вярвам, че по този начин ще мотивираме все повече млади хора да се насочат към бъдещето на енергийния сектор, а именно използването на ВЕИ технологиите“, заяви изпълнителният директор на AES България Иван Цанков.
Още от следващия учебен семестър специалисти, работещи в най-големия вятърен парк в България – ВяЕЦ „Свети Никола“, ще се включат в обучението на студентите. Освен това, AES Гео Енерджи и Технически университет – Варна ще започнат съвместното представяне на специалността в средните училища на страната.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика