Новини от област Стара Загора и България

БЕХ: Новото седалище на "Мини Марица-изток" не засяга оперативната дейност

БЕХ: Новото седалище на Мини Марица-изток не засяга оперативната дейност
Divident.€U Divident.€U

На интернет страницата на Българския енергиен холдинг е публикувана официална позиция относно публикации в медийното пространство за решението на БЕХ да смени седалището и адреса на управление на "Мини Марица-изток" ЕАД.

Виж тук: БЕХ мести седалището на "Мини Марица-изток" от Раднево в София

Ето пълния текст на прессъобщението:

"Във връзка с излязла в медийното пространство некоректна информация, ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД заявява отговорно:
Необходимостта от промяна на седалището и адресът на управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД е продиктувана от нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер. Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност на дружеството, включително на неговите работници и служители.

Следва да се има предвид, че седалището и адреса на управление на принципала на дружеството е именно в гр. София. Това обстоятелство би могло да доведе до по-лесна комуникация между дружествата и по-висока ефективност в процеса на съгласуване на действията на управленските екипи.

Независимо от взетото решение от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров. Именно това бездействие от негова страна води до основателен и логичен извод, че последният не желае да се съобразява с българското законодателство и да изпълнява решенията на правоимащия орган.

Коментари към новината

Още новини от Икономика