Новини от област Стара Загора и България

Влизат в сила облекчения за хотелиери и ресторантьори по проект "Заетост за теб"

967 03/12/2021 16:00 Икономика Бизнес
Влизат в сила облекчения за хотелиери и ресторантьори по проект Заетост за теб
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сферите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност, както и при другите дейности, свързани с пътувания и резервации. Това е едно от предприетите изменения във финансирания по програма "Развитие на човешките ресурси" проект "Заетост за теб", чийто срок се удължава до 30 юни 2023 година.

По този начин целият бюджет на проекта се разпределя на квотен принцип на ниво област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и брой работодатели от съответните области в страната.

Измененията в проекта носят още редица облекчения за работодателите. Така например наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявката от страна на работодателя.

За всички работодатели, които са подали заявка, получили одобрение или са сключили договори до 02.12.2021 г. включително, се счита, че обявените свободни работни места са разкрити преди промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

За всички работодатели, подали заявка след 02.12.2021 г., се счита, че обявените свободни работни места са разкрити след промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост, a електронни заявки ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Повече информация работодателите могат да получат в регионалното Бюро по труда.

Коментари към новината

Още новини от Икономика