Търсят спешно нов застраховател за ТЕЦ Марица-Изток 2

Търсят спешно нов застраховател за ТЕЦ Марица-Изток 2

Спешна процедура за намиране на нов застраховател стартираха от държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ след като от ЗАД „Енергия“ не са отговорили на предложението да удължат действието на договора, сключен през 2014 година и изтичащ в полунощ на 13 август, пише Monitor.BG. Покана за пряко договаряне са изпратени до „Дженерали Застраховане“ АД, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, стойността на поръчката за застраховка „Пожар и природни бедствия“ е в рамките на 6 054 344 лв., като срокът за действие е 9 месеца или до сключването на нов договор по процедура на закона за обществените поръчки.

Такава процедура вече е била обявявана на 10 юни, но е прекратена след като е била получена само една оферта. Ако до изтичане срока на сегашния договор за застраховане не бъде подписан нов има опасност най-голямата държавна ТЕЦ да остане без лицензии за работа и търговия с еленергия, става ясно от публикуваното решение на ръководството, където е записано: „По изложените причини и в случай, че към дата 14.08.19 г. ТЕЦ МИ2 не изпълни поставеното в лицензия специално условие, ще допусне нарушение или неизпълнение на задълженията си по нея, за което КЕВР на основание чл.59,ал.1,т.2 от ЗЕ и след писмено предупреждение ще отнеме лицензията за производство на ел. е-я на ТЕЦ МИ2.

Отнемането на лицензия ще задължи централата да преустанови работа. Допълнително, тъй като в добива на въглища и производството на електроенергия са ангажирани пряко около 12 хил. души,а заедно със свързаните дейности–около 150 хиляди,преустановяване работата на дружеството ще доведе до директна загуба на хиляди работни места, необходимост от допълнителни социални разходи за страната и загуби за бюджета от преки и косвени данъци.“. Имуществото , което подлежи на застраховане е на обща стойност 1 451 880 675.41 лв. Поканата е за преговори на 12 август в централата.

Целия материал можете да прочетете тук.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес