Новини от област Стара Загора и България

Бюрото по труда в Стара Загора обяви мерки за насърчаване на работодателите

Бюрото по труда в Стара Загора обяви мерки за насърчаване на работодателите
Divident.€U Divident.€U

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат (кандидатства се 18 – 27 септември, вкл.):

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2355 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3600 лв.;
Считано от 18.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:
• Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства – 6817 лв.
Програми за обучение и заетост (кандидатства се, считано от 18.09.2023 г.):
• Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства – 7622,36 лв.;
• Обучения на безработни лица за придобиване на професионална квалификация, с осигурено работно място - свободни средства – 988 лв.;.
Обучение за придобиване на Ключови компетентности на заети лица в „средни“ предприятия /по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ/ - свободни средства – 70 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:
- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ПП), считано от 18.09.2023 г.;
- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 18.09.2023 г. до 27.09.2023 г., включително).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - СтараЗагора, както и на тел. 042 697545; gsm 0878 274955

 

Коментари към новината

Още новини от Общество