Новини от област Стара Загора и България

"Паякът" в Стара Загора поскъпна с близо 50 процента

Паякът в Стара Загора поскъпна с близо 50 процента
Divident.€U Divident.€U

На първо и второ четене по време на априлската сесия на Общинския съвет в Стара Загора бяха приети Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Таксата за репатриране на автомобил в нарушение се променя от 30 на 45 лв., ако собственикът не е на място и от 15 на 20 лв., ако се преустанови преместването на МПС.
Старозагорските старейшини приеха и проектът на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора.

Приета на първо четене беше и промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Според новите правила гласуванията на всеки един общински съветник по точките от дневния ред на заседанията на Общински съвет ще се публикуват на уеб страницата на Община Стара Загора.

Одобрение на първо четене получи и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Общество