Новини от област Стара Загора и България

Жалба в РИК-Стара Загора с искане да бъде отстранен шефа на "Информационно обслужване"

1005 01/04/2023 20:46 Политика Избори 2023
Жалба в РИК-Стара Загора с искане да бъде отстранен шефа на Информационно обслужване
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Маноил Манев, кандидат за народен представител от ГЕРБ – СДС в Старозагорски избирателен район и председател на Областния предизборен щаб на коалицията, внесе жалба в Районната избирателна комисия в Стара Загора. Копие е изпратено и до изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД.

В нея се казва: „От публикации в интернет пространството, една от които е поместена във Фейсбук, ми направи впечатление, че лицето Дамян Красимиров Тилев, директор на „Информационно обслужване“ – клон Стара Загора, участва в организираното от „Продължаваме промяната“ и Движение „Да, България“ партийно обучение на членове на СИК и застъпници от квотата на Движение „Да, България“. Считам, че Дамян Красимиров Тилев в качеството му на представител на „Информационно обслужване“ АД и директор на „Информационно обслужване“ - клон Стара Загора, не позволява участието и асоциирането му с политически движения и партии по какъвто и да било начин. Той се явява служебно лице по смисъла на закона по отношение на изборния процес, на когото е възложена служба и което има пряко участие в изборния процес.

Присъствието на Дамян Красимиров Тилев на подобен тип обучения дава сериозни поводи за съмнение в поетите и декларирани от последния (с нарочна декларация) задължения за поверителност и опазване на информация (данни, документи, материали и/или записи, технически или други), която му е станала известна и до която му е предоставен достъп в служебното му качество на директор на „Информационно обслужване“ – клон Стара Загора. Моля да извършите проверка съгласно Вашите компетенции, както и всички необходими действия, за да установите дали е налице конфликт на интереси и/или нарушение на изборното законодателство. В случай, че установите неправомерни действия, моля да наложите предвидените за това санкции. В случай, че установите неправомерни действия вън от Вашите компетенции, моля да сезирате служебно компетентните органи за оказване на съдействие.“

Маноил Манев настоява в жалбата си за отстраняването от длъжност на Дамян Красимиров Тилев до обявяването на резултатите от изборите на 2 април 2023 г. Към жалбата за приложени публикации в публичното пространство, провокирали
нейното входиране в РИК – Стара Загора.

Кандидатът за депутат от "Демократична България" Димитър Чорбаджиев коментира, че не вижда някакво нарушение от страна на Дамян Тилев, тъй като става дума за обучение по провеждането на изборния процес.

Водачът на листата на коалиция "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" в Стара Загора Радослав Рибарски коментира, че също не вижда някакво нарушение в това да бъде извършено обучение на членове на СИК, от която и партия да са те, след като целта е те да бъдат запознати със служебните им задължения в изборния ден, а не става дума за агитация или нещо подобно. "Не съм запознат дали Дамян Тилев има някакви ограничения в договора си да води такива обучения.

Междувременно РИК - Стара Загора публикува решението си по жалбата "ОСТАВЯ без разглеждане жалба с вх. №381/01.04.2023 г. поради липса на компетентност. ИЗПРАЩА по компетентност на Централна избирателна комисия жалба с вх. №381/01.04.2023 г., в едно с приложенията към нея. Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. Решението е подписано от председателя на комисията теодора Крумова и секретаря Междну Халид.

Коментари към новината

Още новини от Политика