Новини от област Стара Загора и България

Отчет на кмета за 2022 година

Забавените проекти в Стара Загора няма да доведат до загуба на държавни средства

Забавените проекти в Стара Загора няма да доведат до загуба на държавни средства
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Преасфалтирането на улица „Промишлена“ ще завърши до края на май

Неизпълнение на част от инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2022 г. отчете пред Общинския съвет на Стара Загора кметът Живко Тодоров.
Предвидените разходи за инвестиции в общината за 2022 година възлизат на 72 млн. 601 хиляди лева. Отчетените разходи за инвестиции за периода възлизат на 25 млн. 124 хиляди лева, стана ясно от отчета на кмета. Приходите на общината се изпълняват много по-успешно от разходната част.

„Процентът неизпълнение на заложеното в инвестиционната програма е вследствие на две основни причини – късното приемане на Държавния бюджет, което принуди Общината да приеме своя със закъснение. Това промени и предвиденото време за различните процедури. На практика, работата започна през есента по проектите. От друга страна, забавяне наложи и повишаването на всички цени на дейности, услуги и материали. Това поскъпване повлия пряко на рамковите договори на фирмите, които извършват строително-монтажни дейности в Стара Загора.

Някои от тях се отказаха от ангажиментите си – като този за пътното строителство. Това от своя страна наложи нова обществена поръчка в средата на годината. Виждаме, че отново се очертава късно приемане на Държавен бюджет, с оглед на предстоящите избори, което се надявам да не наруши нашата работа тук“, каза кметът Тодоров. Той подчерта, че няма опасност от загуба на държавни средства заради забавените срокове на проектите, защото те са със срок на усвояване до края на настоящата година.

От думите му стана ясно, че приоритетни обекти остават тези, свързани с инфраструктурата – улиците „Промишлена“, „Св. Княз Борис“, „Войвода Ст. Черногорски“, както и продължението на „Капитан Петко Войвода“. Проектът, който касае рехабилитацията на ул. „Промишлена“ не е приключил, уточни още градоначалникът. Това ще се случи след като тя бъде преасфалтирана и неравностите по настилката й отстранени.

„Направихме замервания на износващия слой асфалт и се оказа, че има неравности, които са по грешка на фирмата, която полага настилката. Поискахме да фрезоват на 4 см, както трябва да е по технология, а след това да положат наново износващия слой асфалт, за да може да влезе той в нормите. Това ще стане за сметка на фирмата, тъй като не сме приели този обект в крайната му фаза“, обобщи Тодоров, като допълни, че това трябва да се случи до месец май.

Уточненият план на бюджета на Община Стара Загора към 31 декември 2022 година е в размер на 237 млн. 339 хиляди лева. Общината очаква да получи през 2022 година безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми на Европейския съюз за реализиране на проекти средства в размер на 4 млн. 885 хиляди лева.

Общата сума на очакваните приходи по бюджета към 31 декември възлиза на 238 млн. 105 хиляди лева, което представлява 100.32 % от планираните за годината приходи. Събраните собствени приходи/данъчни и неданъчни/ по бюджета на общината възлизат на 52 млн. 977 хиляди лева при годишен разчет от 51 609 хиляди лева или 102.65 на сто.

Прогнозните отчетени разходи по бюджета на община Стара Загора за 2022 година към 31.12.2022 година възлизат на 201 619 хиляди лева, което е 84.95% от годишните разчети.

Mеждународната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора за 2022 година. Перспективата остава стабилна, благодарение на усилията на Общината да поддържа разумни нива на дълг и стабилна ликвидност. Реалният брутен вътрешен продукт на глава от населението на страната се очаква да достигне ръст от 1,6 % през 2022 г. и да продължи да расте, достигайки близо 3,0 % през 2023 година.

С мнозинство бе приет годишният отчет на кмета Живко Тодоров. По време на дебатите по точката градоначалникът коментира внесения подробен доклад за свършеното от Общинска администрация. Той отговори и на въпросите по повод поставянето на камери на повече места, както по селата, така и в града.

Кметът подчерта, че тази година ще бъде отделен бюджет, за да се осигури покритие на още локации. Тодоров коментира и запрашеността на въздуха, като подчерта, че независимо от мерките, които взима Община Стара Загора за миене и оросяване на улиците, докато тече мащабната реконструкция на ВиК мрежата, резултатите не са добри.

Кметът на Стара Загора отбеляза по време на дебатите по отчета му още, че градът е все по-привлекателна дестинация за бизнес. „Инвестициите, които се правят тук са до голяма степен и благодарение на отдела, който създадохме заедно с ОбС. Имаме привлечени големи чуждестранни компании, в индустриална зона „Загоре“ почти всички терени са продадени“, отбеляза Живко Тодоров. Той отчете като проблем липсата на големи терени, които да провокират още повече интерес. Това е и причината да се залага на проект за преобразуването на Летище Стара Загора в модерна зона за инвестиции.

Коментари към новината

Още новини от Общество