Новини от област Стара Загора и България

Становище

"Кастамону България": 66 съоръжения за производство на формалин работят безпроблемно в Европа

4609 20/01/2023 14:21 Икономика Бизнес
Кастамону България: 66 съоръжения за производство на формалин работят безпроблемно в Европа
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

„ 66 съоръжения за производство на формалин в Европа работят без проблеми. Няма авария, засягаща околната среда, свързана с формалина, който се използва в производството на лепило от 60 години.“ Това се казва в становище на компанията за производство на дървени плоскости „Касатамону България“. От там допълват, че съоръжението, което предстои да се изгради в България, ще бъде с най-добри технически характеристики, а проектите и оборудването ще бъдат дело на фирми с произход от Европейския съюз, които работят в тази област повече от 50 години.

От компанията обръщат внимание на това, че са спазени всички законови изисквания за провеждане на процедурата, а инвестицията е съгласувана с всички компетентни институции – ИАОС, РЗИ – Стара Загора, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Дирекция – противопожарна безопасност и др. Мнението на експертите изготвили Доклада по ОВОС и на експертите взели участие при провеждане на Експертня съвет екологичен съвет при РИОСВ - Стара Загора е, че при спазване на мерките – 40 на брой заложени в Доклада по ОВОС инвестицията може де се реализира.

Информацията, която дава "Кастамону България" е във връзка с изясняване на невярната информация, която от известно време витае в социалните мрежи и информиране на обществеността, посочват от там.
Допълват, че Kastamonu Entegre разполага с общо 11 производствени съоръжения за формалин и лепило, 8 от които са в Турция, 2 в Русия и 1 в Италия. Капацитетът за съхранение на формалин в тези съоръжения е между 480-1500 m3, а капацитетът за съхранение на метанол е между 500-4400 m3. Капацитетът за съхранение на формалин в съоръжението, планирано да бъде изградено в Кастамону България, ще бъде максимум 190 m3, а капацитетът за съхранение на метанол ще бъде максимум 500 m3.

Трите най-големи съоръжения за производство на формалин, които все още работят в Европа са: с производствен капацитет 500 000 тона/година в Италия, 300 000-400 000 тона/година в Белгия и 400 000 тона/година в Швеция. Годишното производство на формалин в Кастамону България ще бъде 60 хиляди тона, една десета от тези мощности.

Ето какво гласи още становището на „Кастамону България“:

Инвестиция за 150 млн.лева Единственият начин фабриката да се конкурира с вносни продукти при сегашните условия е да бъдат завършени проектите за лепило, за увеличаване на капацитета и за модернизация, чиито процеси за разрешителни все още продължават. Тази инвестиция от около 150 млн. лв. е съществена за предприятието. В резултат на тези инвестиции капацитетът на фабриката, работната сила, поддържаща фабриката и нашият износ ще се увеличат. Освен това, въздействието на фабриката върху околната среда, отпадъците, консумацията на енергия за единица продукт и въглеродният отпечатък ще бъдат намалени, допълват в становището.

„Кастамону България“ е инвестирала 300 млн. лв. в България до момента и е получила сертификат за инвеститор клас А+.
Заради високите цени на дървесината, енергията и труда в България е много трудно българските продукти да се конкурират с вносните. Тази инвестиция трябва да бъде направена, за да се запази и оцелее конкурентното предимство спрямо вносните продукти, се казва в становището.

Околна среда Кастамону България е компания, която има за цел да расте, инвестирайки на Балканите, съобразявайки се с околната среда, хората и законите. Особено с инвестициите, които направи през последните 10 години, фабриката намали въздействието си върху околната среда до нормите на Европейския съюз. В съответствие с целите на Европейския съюз за 2030 г. имаме цел за 15% намаление на въглеродните емисии на единица продукт, 10% намаление на потреблението на енергия и нулеви отпадъци до 2030 г.

Повече от 30% от суровината, която се използва в завода, са отпадъци от други дървообработващи производства. Останалата суровина представлява дървесина, добита главно от отгледни и санитарни сечи, с които се цели оползотворяване на изсъхнали, болни, слаби, изгорели стъбла, за постигане устойчиво поддържане на горите. Тази организация се извършва под надзора на държавата, съгласно годишните планове за ползване, изготвени от ДГС/ДЛС Държавните горски/ловни/ стопанства, одобрявани и контролирани от Регионалните дирекции по горите.

Фактът, че това съоръжение работи в България, е от съществено значение както за оползотворяването на промишлените отпадъци, така и за здравословния и устойчив растеж на българските гори. Кастамону България притежава и FSC (Chain of Custody) сертификат за веригата за попечителство на дървесни суровини.

1 m3 дървесина съхранява 700-1000 kg CO2, като го извлича от атмосферата. С произведените плочи от дървесни частици този CO2 се извлича от атмосферата и се съхранява като мебели.
Формалинът, който се произвежда във фабриката, използван и съхраняван по време на производството, не е експлозивно вещество и запалването му може да възникне при много специални условия.

При производството и съхранението ще се използва формалин, който е воден разтвор, а не газообразен формалдехид. Дори и при най-лошия сценарий на авария не е възможно течната форма на формалин, по-голямата част от която е вода, да достигне до селата. За инвестиционното предложение е проведена процедура по ОВОС и са изготвени още два Доклада с допълнителни оценки към него по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ – за спазване на НДНТ и чл. 99б от ЗООС за оценяване на евентуални рискове при аварии, одобрени от ИАОС.

Още по темата: Граждани излизат на протест срещу инвестиционното намерение на "Кастамону България" 

Коментари към новината

Още новини от Икономика