Новини от област Стара Загора и България

Автори на училищни химни търсят ППМГ "Гео Милев" в Стара Загора и две училища в Казанлък

Автори на училищни химни търсят ППМГ Гео Милев в Стара Загора и две училища в Казанлък
Divident.€U Divident.€U

Три училища от регион Стара Загора са включени в националната инициатива "Светилник" за създаване на нови училищни химни, чрез финансовата подкрепа на Културния фонд на "Мюзикаутор" и с помощта на фирми - дарители.

В Стара Загора това е Профилираната природо-математическа гимназия "Гео Милев", а в Казанлък - СУ „Екзарх Антим I" и ОУ „Георги Кирков“.

Дарител за Профилираната природоматематическа гимназия в Стара Загора е Уникредит Булбанк. Ръководствата на трите училища обявяват конкурси за творчески екипи от композитор, текстописец и аранжор, които да създадат подходящ нов химн за всяко едно от тях.

Спечелилият творчески екип ще получи възнаграждение, както следва:

► За създаване на музика: 1500 лева

► За създаване на текст: 1500 лева

► За създаване на аранжимент: 1000 лева

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Творческите екипи се състоят от минимум двама членове, които съвместно изработват музика, текст и аранжимент.

► Всеки творчески екип избира и кандидатства за създаване на училищен химн максимум на две от училищата, като прилага демо запис на идеята си, няколко вариации на идеята си или няколко различни идеи.

► Творческите екипи заявяват готовност за работа и взаимодействие на територията на училището/ата, за което/които са избрали да кандидатстват. В случай че един творчески екип бъде избран от две училища, той не може да направи отказ за едното от тях.

► Предложението за химн следва да кореспондира с идентичността, ценностите и стилистиката на училището, за което кандидатства творческият екип.

► Всеки автор в творческия екип следва да е член на Музикаутор или е подал заявление за членство, заплатил е членския си внос и няма задължения към сдружението.

► Всеки автор в творческия екип не следва да работи по трудов или по граждански договор в/с училището, за създаването на чийто химн кандидатства.

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

1. Всички творчески екипи, които искат да вземат участие в инициативата, следва да се запознаят с Условията за участие на творчески екипи в инициативата „Светилник“ 2022/2023

2. Попълнете Заявление за участие в инициативата „Светилник“ на следния адрес:

► https://forms.gle/7QGzXo72ihBPgeU99 за ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

► https://forms.gle/FRWdkz3HRC5YkW6W7 за СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък

► https://forms.gle/mVDqwE7ydfubaGEn9 за ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък

3. Попълнете, подпишете, сканирайте и приложете към заявлението Декларация за съгласие на творческия екип, подписана от всички негови членове

КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 17.00 ч. на 14 декември 2022 г. Заявления, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование