Новини от област Стара Загора и България

Жените социалистки настояват за законодателни промени срещу домашното насилие

1111 25/11/2022 15:08 Политика Опозиция
Жените социалистки настояват за законодателни промени срещу домашното насилие
Divident.€U Divident.€U

Насилието, основано на пола, е сред най-сериозните обществени проблеми, а причините за него са много. Жените са изложени в по-голяма степен на ниски доходи, енергийна бедност и липса на достъп до основни блага като здравеопазване, образование и жилище. Всичко това често ги поставя в икономическа зависимост от партньорите им. Ето защо Обединението на жените социалистки в БСП настояваме политическите сили да предприемат спешни мерки, се казва в позицията на ОЖС в БСП. От обединението настояват:

- Парламентарната група на БСП за България да внесе в Народното събрание законодателни поправки, така че да се гарантира изграждането на достатъчно кризисни центрове, които да предлагат закрила на жени, жертви на насилие. Но само това няма да е достатъчно.

- Необходимо е и спешното приемане на Законопроекта на МС от юли т.г. за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. Мотивите за него са да бъдат отстранени слабости и пропуски в действащата нормативна база. Предвижда се създаването на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие; гарантира се задължението на държавата да провежда последователна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане и оценка на политиките и мерките за предотвратяване. Разширява се и кръгът на лицата, които ще могат да потърсят защита, улеснява се достъпът до правосъдие и се засилват гаранциите в случаи на злоупотреба със Закона. Предвижда се и създаването на единен регистър за всички заповеди за защита, така че съдът да има предвид дали обвиняемият има издавани и други такива заповеди и да определя по-тежки мерки.
Обединението на жените социалистки в БСП от години провежда последователна кампания в защита на жените на България от домашно насилие. През последните месеци представители на ОЖС взеха участие в редица мероприятия в страната, където отстояваха категоричната позиция, че държавата и политическите сили не проявяват необходимата воля да решат този най-остър обществен проблем, се казва в позицията.

По данни на ООН през 2021 г. на всеки час повече от пет жени и момичета са убити от член на семейството им. Според доклада на организацията 45 000 жени и момичета са в световен мащаб са убити миналата година от техния съпруг, партньор или друг роднина.

За България продължава да липсва официална статистика. Според данни, събрани от новосъздадена организация в МВР, жертвите на домашно насилие у нас през първите пет месеца на тази година са четири пъти повече, отколкото полицията е регистрирала за цялата 2021 г. Жертвите на домашно насилие от началото на годината до май са 1738. Сред тях жените са 1194, а децата – 409. Повече от една жена губи живота си всеки месец в България вследствие на полово базирано насилие. Само от началото на ноември четири жени са убити от ръката на своя партньор, съпруг или роднина.

Коментари към новината

Още новини от Политика