Новини от област Стара Загора и България

Сесия на общинския съвет

Общинските съветници с различно мнение за увеличението на такси и услуги в Стара Загора

355 23/11/2022 14:44 Политика Власт
Общинските съветници с различно мнение за увеличението на такси и услуги в Стара Загора
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Демократична България - Стара Загора изрази категоричното си несъгласие с предложението за повишаване на цените на местните такси и услуги, което бе внесено за приемане на предстоящата сесия на Общински съвет. Председателят на групата Димитър Чорбаджиев посочи, че най-съществената причина за тази позиция е липсата на аргументация на предложението. Според него предложението е внесено, без да бъде подложено на обсъждане във всички комисии. Част от услугите, за които се предлага повишение на цените, са в ресора на комисии, чието становище не е взето под внимание. Според общинските съветници от Демократична България това води до липса на прозрачност и достатъчно добра обосновка на едно такова решение.

„Обосновката, с която се предлага повишаването на таксите и цените е твърде обща и не може да бъде приложена към всички услуги и дейности. Някои от тях действително са засегнати от инфлацията, но повишаването им далеч надхвърля инфлационния процент. Прави впечатление рязкото повишаване на някои такси, например повишаването на таксите за ползване на пазари и терени за селскостопанска продукция е 100%. Наемите за ползване на общински сгради и площи нарастват почти двойно.

С 50 % нараства таксата за принудително задържане на МПС. Таксите за някои културни институти се повишават със 100 %. При други услуги, например издаването на документи по гражданско състояние или разрешителни, няма промяна, която да налага повишаване. Например таксата за издаването на удостоверение за наследници нараства от 5.00 на 10.00 лв., повишава се също издаването на удостоверение за адрес, както и на акт за гражданско състояние. Ние, от Демократична България, отдавна настояваме за дигитализацията на тези услуги, което би облекчило както общината, така и гражданите. За съжаление няма конкретни действия в тази посока“, казват от ДБ.

Общинските съветници от „БСП за България“ са против влизането на наредбата в дневния ред на сесията. „След като беше изтеглена точката от кмета, тя не е гледана в комисии. За да се включи отново в дневния ред, е описано в т.6 от нашия правилник в какви случаи това може да стане. Трябваше да не се изтегля точката и между първо и второ четене да се изгладят нещата“, казва председателят на групата общински съветници от „БСП за България“ проф. Иван Върляков. Не сме против самата точка, а против реда, по който е внесена, обясни той. Според него действително трябва да се промени размерът на някои такси и услуги в общината.

Против влизането на точката в дневния ред на сесията е и общинският съветник от „Възраждане“ Ива Ангелкова. Според нея не е редно, че предложението веднъж е входирано, след това извадено от дневния ред на сесията и в последния момент отново входирано, без да мине през комисиите. Дори предложението да влезе в дневния ред на сесията, „Възраждане“ ще гласува против него, защото в предложението няма обосновка защо цените се вдигат толкова много, обясни Ангелкова.

Групата общински съветници от Народен съюз ще подкрепят внесените до момента промени в Наредбата, съобщи за Divident.EU председателят на групата Методи Пенчев. „По настояване на общинските съветници от НС Наредбата беше оттеглена. Късно следобед вчера я внесоха отново, като това, с което не сме съгласни като предложение е оставено да се разглежда по-нататък във времето. Наредбата ще бъде внесена частично на първо четене, тоест това, от което има нужда, което е свързано с енергийните носители, промяна на цените на стоките, ще го разгледаме. Има и други такси и цени, които бяха предложени за увеличение, но то не кореспондира със ситуацията в момента.“ , обясни Пенчев.

От групата на общинските съветници от „Истината за Стара Загора“ ще подкрепят предложението за Наредбата. „Между първо и второ четене ще си пуснем корекции, с които бихме искали да се съобрязат. Нашата група е против увеличението на таксата за детска млечна кухня. Ние ще дадем предложение парите , които се очаква да дойдат в общината от увеличението на цените в детска млечна кухня, да бъдат получени от по-голямото увеличение на глобите за неправомерно паркиране“, уточни председателят на групата Янко Янков.

За внесеното предложение за промяна в Наредбата за такси и услуги ще гласува най-голямата група в Общински съвет - Стара Загора - на ГЕРБ.   

 

Коментари към новината

Още новини от Политика