Новини от област Стара Загора и България

по данни на НСИ

Всеки четвърти е с висше образование в България

Всеки четвърти е с висше образование в България
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Област Сливен е на първо място по неграмотно население

Към септември 2021 г. всеки четвърти българин у нас е висшист, което е с 6% повече спрямо 2011 г., посочи НСИ. Разделено населението по пол, 29.3% от жените са с висше образование, а мъжете са 21.5%.
Спрямо местоживеенето, висшистите в градовете са 31.2%, а в селата 10.2%. Най-висок дял хора с висше образование има област София- 43.6%, следвана от област Варна с 30.7% и област Пловдив с 25.2%. Най-нисък дял се отчита в областите Кърджали, Търговище и Разград.

Към септември 2021 г. незаетите и неучащи души от населението между 15 и 29 години са 185 хиляди или 22% от хората на тази възраст.
Първото преброяване на населението е проведено през 1934 г., съответно и наблюдението върху завършената му образователната степен. До 2021 г., когато се проведе последното преброяване на населението, тенденционално се увеличава броя на хората с висше или средно образование.

Към септември 2021 г. с най-висока степен средно образование са 2 695.8 хил. души, като 33.6% са завършили общообразователни програми, а 66.4% - професионални програми. 57% са мъжете с професионално средно образование, а 43% от общия брой са жени.
353.5 хил. лица са завършили най-висока степен начално образование, а започналите, но незавършили са 271.7 хил., а никога непосещавали училище са 41.6 хил.
В България продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование, обявиха от НСИ.

През 1893 г. неграмотността сред населението е 80%, докато през 2021 г. спада до 1.3%. По настоящи данни, най-висок дял на неграмотно население присъства в селата 2.3%, а в градовете 0.9%. Област Сливен е на първо място по неграмотно население с 5% от общия брой, а област София на последно с 0.4%.

От НСИ отчитат и повишаване на образователния статус на заетите лица. Към септември 2021 г. с висше образование са 1 001 хил. души, което е 39.3% от заетите. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 6.6%. Въпреки това в няколко области има значително влошаване на данните по този критерии. На първо място е област Сливен, където лицата с начално или по-ниско образование е цели 20.4%, следват Кърджали с 14.6% и Силистра с 14.3%.
Най-добре по този критерии стои област Габрово – 7.4%, Перник – 8.0% и София (столица) – 8.1%.

Коментари към новината

Още новини от Образование