Новини от област Стара Загора и България

Норвежки проект в Мъглиж и Николаево дава достъп до образование и здраве на семейства в риск

6004 14/10/2022 16:32 Общество България
Норвежки проект в Мъглиж и Николаево дава достъп до образование и здраве на семейства в риск
Стоян СТРАТИЕВ Стоян СТРАТИЕВ

Общините Мъглиж и Николаево спечелиха проект за създаване на условия хората от най-уязвимите в социално отношение жители да получат достъп до здравеопазване, образование и социални услуги.

За целта в двете общини ще бъдат изградени три хъба за социални и образователни услуги. Единият ще бъде разположен в мъглижката ЦДГ „Камбанка“, в която по проекта ще бъде изграден модерен физкултурен салон. Вторият хъб ще бъде разположен в НЧ „Пробуда 1869“, където ще бъде ремонтиран и обновен част сградния фонд. Третият хъб ще функционира в детската градина в Николаево, която също ще се сдобие с нов физкултурен салон.

Д-р Душо Гавазов, кмет на община МъглижВ така наречените „хъбове“ ще работят различни специалисти, които ще преминат специално обучение как да помогнат на уязвимите групи да подобрят живота си. Проектът е по така наречения „норвежки механизъм“ и е на стойност 977 429 лева и продължителност 24 месеца – до 30 април 2024 година. По него ще бъдат назначени 14 специалисти – ромски медиатори, педагози по български език и физическо възпитание, психолози и логопеди.

„Целта ни е и след приключването на проекта на 30 април 2024 година работата на тези хъбове и работещият в тях персонал да бъдат запазени, за да постигнем устойчивост на резултатите“, посочи зам.-кметът на Мъглиж Рени Марева, която е и ръководител на проекта.

Тя е ръководител на проекта. Бенефициент е община Мъглиж. Община Николаево ще бъде открит един от трите хъба за социални услуги НЧ Пробуда 1869 Мъглиж – един от хъбовете. Ще бъде ремонтиран част от сградния фонд на читалището. Норвежкият партньор ще обучи наетия по проекта персонал. Целта е да улесни достъпа на хора с увреждания и от рискови групи със затруднен достъп. Минималния брой потребители по проекта е общо 350 – осигуряване на грижи в

По прокта ще бъдат назначени – 14 специалисти на длъжности ромски медиатори, педагози по бъл.- език и физ. Възп.медицински работници, психолози и логопеди. Те ще бъдат заети 15 месеца. Целта ни е след приключване на проекта функционирането на хъбовете да се запази и длъжностите да бъдат запазени.

Обучаваните ще бъдат заведени в Норвегияя, за да видят на място техните добри практики по предоставяне на социални услуги.

Община Мъглиж е с население над 10 000 души. Не знам колко са достоверни данните на НСИ, но явно гастарабайтерите не попадат в списъците на преброителите. По данни на НСИ е с 9992 души, а според ГРАО е 12 700 души. От тях 5000 принадлежат към ромския етност и голяма част от тях са от уязвимата част на населението, чиито родители нямат достъп до пазара на труда поради липса на образование, здравни осигуровки.

„Този проект ще ни даде реална възможност да извършим интеграция и деинтеграция на децата от ромските общности, които сега отпадат от училище, като заедно с грижата за тях образоваме и техните родители, които да осъзнаят колко е важно децата им да получат образование“, посочи кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов. „Чрез проекта ние ще дадем възможност на най-социално уязвимите слоеве на населението в двете общини – тези, които са неграмотни, нямат изградени трудови навици и това ограничава шансовете им за реализация на пазара на труда, които нямат здравни и социални осигуровки, да получат достъп до здравеопазване, образование и социални услуги“, поясни той.

Нуждата от подобен „норвежки“ проект идва не само заради ограничената образователна и медицинска база, с каквато разполагат общините Мъглиж и Николаево, но и заради липсата на децентрализация на финансирането в малките общини, което сега е изцяло зависимо от държавата. Душо Гавазов призна, че вече е песимист за изграждането на нов, съвременен филиал за Спешна медицинска помощ в Мъглиж, тъй като настоящият е в плачевно състояние. Двете общини дори не могат да мечтаят някога тук да бъдат построени общински болници.

Затова една от целите на проекта е да осигури медицински скрининг по основните направления за децата от ранна възраст.

„По този проект таргет са не само децата, но и техните родители. Голяма част от родителите смятат, че възпитанието и обучението на децата им е задължение само на педагогическия персонал. Проектът ще извърши широкомащабна образователна дейност на родителите чрез обучени медиатори. Вярваме, че ще успеем да ги убедим, че ако децата им не получат образователен ценз, един ден резултатът ще бъде като този отпреди няколко дни във Ветрен – рецидивист, който за пореден път прави опит да отнеме човешки живот!“, припомни Душо Гавазов.

Кметът на Николаево Николай Кънев посочи, че ръководената от него община участва в проекта най-вече с разширението на детската градина в града с физкултурен салон. Сега децата разполагат единствено с малко помещение, в което се провеждат тържества за празниците. През зимата е невъзможно те да спортуват. Общинският съвет в Николаево е отказал да отпусне допълнително финансиране към проекта, но имам уверение, че решението ще бъде променено на следващата сесия, каза още Кънев.

Коментари към новината

Още новини от Общество