Новини от област Стара Загора и България

След множество сигнали за замърсена вода в чешмите

РЗИ - Стара Загора постави под наблюдение питейната вода в града

РЗИ - Стара Загора постави под наблюдение питейната вода в града
Divident.€U Divident.€U

Засечени са две проби от централната градска част, в които са открити отклонения от микробиологичните стандарти

РЗИ-Стара Загора сложи под постоянно наблюдение крана на питейната вода, през който идва живителната течност във водопроводната мрежа на града.

Причината за регулярния мониторинг са множеството подадени сигнали в РЗИ – Стара Загора за влошено качество на питейната вода в града.

В периода 26 септември – 30 септември, служители на РЗИ – Стара Загора са взели проби от 11 пункта в Стара Загора, разположени в различни зони за водоснабдяване в града.

В три от пунктовете резултатите от направения анализ показаха отклонения от изискванията за качеството на водата по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За предприемане на незабавни мерки са издадени две предписания до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. В условията на извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора, Регионална здравна инспекция изиска от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора информация, относно предприетите конкретни действия по отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В отговор на писмото от „Водоснабдяване и канализация“ са уверили инспекторите, че се спазват всички мерки както от страна на държавното водоснабдително дружество, така и от фирмите изпълнители на строителните дейности.

На 3 и 4 октомври РЗИ – Стара Загора извърши повторен мониторинг за  проследяване на качеството на водата, предоставяна на населението в град Стара Загора.

Към настоящия момент отклонения не са констатирани. Във връзка със създалата се обстановка, относно извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа в Стара Загора, РЗИ ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно битови цели в областта.

Коментари към новината

Още новини от Общество