Новини от област Стара Загора и България

"AES Гео Енерджи" предоставя финансова помощ на четирима студенти от Технически университет - Варна

AES Гео Енерджи предоставя финансова помощ на четирима студенти от Технически университет - Варна
Divident.€U Divident.€U

Студентите ще сключат договор с "AES Гео Енерджи" , като изискването е да имат и добър успех

Вятърен парк „Свети Никола“, собственост на AES Гео Енерджи, предоставя финансова помощ на четирима студенти в специалност „Възобновяеми енергийни източници“ на Техническия университет във Варна, които ще започнат обучение през учебната 2022/2023 г.

Средствата ще бъдат предоставени с предимство на студенти в неравностойно положение и ще покриват разходите за учебни такси, общежитие, комунални разходи и режийни.

Студентите стипендианти ще сключат договор с AES Гео Енерджи и трябва да покриват изискване за успех от положените изпити всяка година, както и да не прекъсват обучението си.

За повече информация, молим кандидатите да се обръщат към инж. Мая Газибарова, Технически изпълнител на катедра „Електротехника“ на Техническия университет - Варна, 0878 148 084, e-mail: etet_tu@abv.bg

 

Коментари към новината

Още новини от Образование