Новини от област Стара Загора и България

Старейшините на Стара Загора гласуваха против продажбата на сградата на АГ комплекса

Старейшините на Стара Загора гласуваха против продажбата на сградата на АГ комплекса
Divident.€U Divident.€U

Общинските съветници на Стара Загора не одобриха продажбата на сградата на бившия АГ комплекс в града. Предложението за отказ подкрепиха 46 от съветниците, а само 1 гласува против.

В рамките на заседанието бе изслушан директорът на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ проф. Йовчо Йовчев. Той подчерта, че казусът със сградата е от дълго време. Предложеният още през 2019 година вариант със замяна и придобиване на собственост от Община Стара Загора е получавал откази два пъти от акционерите.

По време на сесията стана ясно, че Общински съвет не е в състояние да предотврати продажба, но категорично потвърждава становището си и упълномощава представителя си да гласува против подобно предложение. Представител на Общината в предстоящото Общо събрание на акционерите на УМБАЛ на 17 юни ще бъде доц. Емил Славов.

Вчера пред Divident.EU кметът Живко Тодоров посочи, че определената цена от 10 милиона лева е абсурдна и че общината ще продължи да настоява сградата да й бъде прехвърлена, съгласно първоначалните планове.

Становището на кмета Живко Тодоров по казуса четете тук: Община Стара Загора няма да участва в търг за продажбата на АГ комплекса

По време на 39-тото си редовно заседание, старозагорските общински съветници приеха с 33 гласа „за“, на второ четене, Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“, както и своя Етичен кодекс.

На първо четене бе подкрепено изменението на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. Предложението цели да се постигне облекчена процедура при определяне на размера на финансовата подкрепа и тя в по-голяма степен да отчита ръста на цените на стоки и услуги.

Местният парламент прие годишните финансови отчети за 2021г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Разгледани и подкрепени бяха още Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора за 2022 г. и отчета за изпълнението на програмата за изминалата година.

Общински съвет Стара Загора определи д-р Антония Тодорова, началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“ за представител на Общината в комисията за изработване на областната аптечна карта.
В зала бе изчетена и гласувана Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.

В края на заседанието, музикален поздрав с цигулка отправи Богумил Кралев.

Коментари към новината

Още новини от Общество