Новини от област Стара Загора и България

Агенцията по заетостта с анкета за наемане на работа на украински бежанци

Агенцията по заетостта с анкета за наемане на работа на украински бежанци
Divident.€U Divident.€U

Агенцията по заетостта полага усилия да бъде полезна в най-висока степен на пристигащите от Украйна граждани, като улесни срещането на техните желания за работа и готовността на българските работодатели да осигурят работни места за тях, се казва в съобщение до медиите.

За целта, на сайта на Агенцията се провежда анкетно проучване, което ще позволи навременното набиране на база данни за бързо и адекватно съдействие за работа на пострадалите от конфликта в Украйна.
Агенцията по заетостта се стреми проучването да достигне до възможно най-широк кръг заинтересовани лица и апелира за попълването на формулярите. Анкетите се провеждат и на място по време на консултациите в областните кризисни центрове, където служители от бюрата по труда в страната информират, насърчават и подпомагат граждани от Украйна.

Чрез електронен формуляр на украински език, гражданите, пребиваващи в България, могат да посочат в коя икономическа област или конкретна професия биха желали да работят. Анкетата включва въпроси за продължителността и формата на предпочитаната работа, както и за нагласите за включване в обучения по български език. Успоредно с това се проучват и потенциалните пречки, възпрепятстващи започването на работа. Тази информация, както и попълнените данни за притежаваните образование, знания и умения, ще подпомогне формирането на профил на търсещото работа лице, който да бъде и предлаган на потенциални работодатели.

В друг електронен формуляр работодателите в България могат да отразят желанието си да наемат пристигащи от Украйна граждани, като посочат изискванията си към кандидатите. В анкетата те могат да споделят и възможностите си да помогнат чужденците да преодолеят социално-битовите бариери при започването на работа. Формулярът предлага също линкове към различните форми за подаване на директна заявка за свободни работни места към бюрото по труда.

Двата формуляра съдържат аналогични въпроси относно образование, професии, знания, умения, форма и продължителност на работа и др., с цел бързо съвпадение на профилите на предлаганата и търсената работна сила. Получената информация ще се обработва ежедневно и ще се използва от Агенцията по заетостта за своевременно организиране на групови и индивидуални форми за съдействие, посредничество и директни срещи между търсещи лица и работодатели.

Електронните формуляри са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в специалната рубрика „Възможности за работа на украински граждани“. В същата рубрика се публикува и актуална информация за достъпа до българския пазар на труда и условията за живот в България.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество