Новини от област Стара Загора и България

Създаването на специалност "Информационни технологии" става приоритет за ректора на Тракийския универтитет

Създаването на специалност Информационни технологии става приоритет за ректора на Тракийския универтитет

Ректорът на Тракийски университет доц. Добри Ярков и проф. Огнян Наков, който е съветник на министъра на образованието и науката и заместник-декан по научната и приложната дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет Компютърни системи и технологии в ТУ-София, обсъдиха бъдещото обучение на студенти по Информационни технологии.

IT-технолгиите са желана специалност, както от Тракийски университет, така и от бизнеса и от ръководството на общ. Стара Загора, заяви доц. Добри Ярков: „Ние обсъдихме първо създаването на екипи за разработването на учебните планове и на учебните програми, както и на методологията, така че да бъде едно иновативно обучение на тези специалисти в областта на IT-технолгиите, информатика и компютърни науки, както и в направление Комуникационна и компютърна техника. Търсим възможности за стартиране на обучение на студентите още през настоящата учебна година.

Разчитаме на подкрепата за стиковане на катедрата по "Математика и информатика", за допълване на състава, за вкараване на нови хора - професионалисти на високо ниво, които наистина да обучат специалисти в IT-сектора, готови да започнат работа в бизнеса.

Обсъждаме варианти за съвместна дейност, за двустранно сътрудничество с други университети, създаване на национални и европейски университетски мрежи, където обучението ще бъде по единни програми, заедно с договарящия университет, както и общи стандарти за качество, еднакви учебни планове и общи дипломи“.

Коментари към новината

Още новини от Общество