Новини от област Стара Загора и България

На 20 април

Общинските съветници гласуват за достъпа на старозагорски села до европейски средства

Общинските съветници гласуват за достъпа на старозагорски села до европейски средства
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Към МИГ - Чирпан трябва да се присъединят селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец

Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група – Чирпан е едно от предложенията, които ще обсъдят и гласуват на предстоящата сесия на 20 април общинските съветници на Стара Загора.
Идеята е в Местната инициативна група на Чирпан да се включат старозагорските села Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец.

Присъединяването на селата към МИГ Чирпан ще даде възможност да се разшири достъпът до финансов ресурс по мерки на програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Околна среда“, както и до финансовия ресурс по Плана за развитие на България за периода 2021-2027.

Решението би позволило на земеделски производители, ЕТ, ЕООД, ООД, НПО, читалища и физически лица да кандидатстват за финансиране по мерките от Програмата за развитие на селските региони(ПРСР), за които са допустими бенефициенти, напр. мярка 4.1 „Подкрепа за Инвестиции в земеделски стопанства“ , мярка 4.2 „Подкрепа за Инвестиции в преработката, предлагането на пазара и развитието на селскостопански продукти“, мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности““, както и по мерките насочени към НПО и читалища.

Крайната цел е  да се подобрят условията на живот на територията на селата. Важно е  те да станат привлекателни за развитието на местния бизнес, за въвеждане на иновации и модерни технологии.

Коментари към новината

Още новини от Общество