Новини от област Стара Загора и България

Проучване на фондация "Заедно в час"

Расте конкуренцията за учителски места в област Стара Загора

Расте конкуренцията за учителски места в област Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

Почти двойно е увеличението на кандидатите за едно учителско място през последните 2 години, включително и за малките населени места и училищата с по-предизвикателен контекст. Това отчита вътрешно проучване на фондация “Заедно в час” сред училища в цялата страна, включително и такива от област Стара Загора.

“Пандемията и несигурността в много икономически сектори провокираха повече хора, които преди години са завършили педагогически специалности, да се върнат към учителската професия. Тази конкуренция обаче не е изцяло с положителен знак, защото прави още по-предизвикателен процеса на подбор за директорите да изберат най-подходящите кандидати, които са най-добре подготвени за работа в контекста на съвременното образование.”, споделя Гергана Ефремова, старши специалист “Стратегически партньорства” в “Заедно в час”.

Ефремова допълва, че много от директорите споделят, че кандидати, които формално отговарят на критериите за назначение в училище, не винаги имат правилните нагласи, мотивация и подготовка, които са водещи за успеха на един учител и неговата добавена стойност за учениците.

Специално за директорите "Заедно в час" организира уебинар на тема "Как да намираме и задържаме мотивирани учители" на 13 април от 17:00 ч. Онлайн събитието е безплатно, като изисква предварителна регистрация тук. В него дългогодишен директор и ментор на учители от Заедно в час ще споделят практични съвети и препоръки по темата.

Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява “Заедно в час” за учителите в своята програма ”Нов път в преподаването”, са причина все повече директори от цялата страна да се доверяват на организацията и да търсят партньорство.

Всички държавни и общински училища от област Стара Загора могат да подават заявки за предварително подбрани и обучени учители от програмата, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.

Заявките за нови учители се приемат на сайта https://zaednovchas.bg/schools/

Програма “Нов път в преподаването” е отворена за партньорство с всички училища, в които ръководството и преподавателския колектив вярват и работят за успеха на всички ученици. Програмата е подходяща за училища, които проактивно работят за положителна промяна в българското образование, готови да подкрепят млади и мотивирани колеги и да прилагат иновативни практики.

“Учителите в програмата получават от “Заедно в час” специално разработени обучения, менторска подкрепа, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. От 2020 г. в програмата са въведени и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда, които се оценяват високо от директорите на училищата партньори. Всичко това са предимства, от които се възползват и училищата, в които учителите започват работа”, споделя още Гергана Ефремова.

Учителите в Стара Загора и областта
В област Стара Загора „Заедно в час" работи от 2015 година. В региона през тази учебна година преподават 10 учители от програма "Нов път в преподаването" в 5 училища партньори в Стара Загора, Енина, Манолово и Николаево. Много от възпитаниците на програмата също продължават да преподават в областта.

Какъв е профилът на учителите?

През последните години има засилен интерес към програмата – като традиционно по-малко от 10% успяват да преминат взискателния подбор. Одобрените кандидати имат готовност да работят в училища в малки населени места, в крайни градски квартали и с уязвими групи, където учениците срещат повече затруднения с усвояването на учебния материал, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система.

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност и справяне с непредвидени ситуации.

Всички нови учители от "Нов път в преподаването" са част и от Национална програма “Мотивирани учители” на МОН

Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, придобиват такава в акредитиран български университет и като част от Национална програма “Мотивирани учители” на Министерство на образованието и науката. Програмата предлага на училищата в страната да привлекат мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области със или без педагогическа квалификация. “Заедно в час” е партньор, съвместно със СБУ и отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от програмата, които включват обучението, подготовката и подкрепата на новите учители. Чрез назначаването на учител от програма "Нов път в преподаването" училището автоматично става участник и в Националната програма.

За "Заедно в час"

Фондация “Заедно в час” повече от 11 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. “Нов път в преподаването” е първата програма на организацията, която привлича, подбира, обучава и подкрепя силно мотивирани и способни хора от различни сфери да стават учители в цялата страна.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Коментари към новината

Още новини от Образование