Новини от област Стара Загора и България

Приоритети

52% от разходите в Бюджет 2022 на Чирпан отиват за образование

52% от разходите в Бюджет 2022 на Чирпан отиват за образование
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Общият размер на приходи и разходи на Община Чирпан за 2022 г. е 27 302 806 лв. От тях за държавни дейности са 17,9 млн. лв. а за местни дейности - 9,4 млн. лв.
С най-голям дял в общия бюджет са разходите за образование - близо 14,3 млн. лв. или 52%.

Това съобщи кметът Ивайло Крачолов при среща с колектива на детска градина „Калина Малина“ Тема на разговора беше бюджетната 2022 година.
В началото на срещата директорът Росинка Божкова представи дейността на детското заведение, в което около стотина чирпански деца в невероятна топлина, всеотдайност и професионализъм се възпитават и обучават. Педагозите тук поставят акцент върху социално-личностната подготовка на децата. Те коментираха развитието на образованието, синдикални въпроси и управлението на финанси, тъй като учителките тук са с най-голям трудов стаж и възнагражденията, както и предстоящите пенсионирания, ще натежат в делегирания бюджет.

От миналата година, кметът въведе формулата за единния разходен стандарт в детските заведения в общината.
„Виждам, че финансите се управляват ефективно, прилагането на делегираните бюджети е успешно навсякъде, директорите на детски градини са подходили изключително отговорно и са разчели бюджетите си по приоритети и планирани дейности през 2021г.
В този случай ще се използва определеният резерв, заделен за специфични ситуации и допълнителни компоненти. От отчета се вижда, че и ел. енергията вдига разходите, както навсякъде в общинските структури. Освен това ще се подмени кухненското оборудване през т.г. след актуализацията на общинските финанси“, каза кметът и на работещите в кухненския блок.

Колективът благодари за подмяната на отоплителната система и за текущите дейности в сградата. Крачолов представи общата рамка на проекта на бюджет за община Чирпан.
Ивайло Крачолов предвижда среща и с други педагогически колективи.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование