Новини от област Стара Загора и България

Гласуват дарение в помощ на ПФК "Берое" на извънредно заседание на Общинския съвет

1512 01/03/2022 14:00 Спорт Стара Загора
Гласуват дарение в помощ на ПФК Берое на извънредно заседание на Общинския съвет
Divident.€U Divident.€U

На извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора утре, 2 март, ще бъде разгледано предложение от кмета на общината Живко Тодоров ПФК "Берое" да бъде подкрепен с дарение в размер на 740 000 лв. В проекторешението е записана и волята на дарителя - "парите да бъдат използвани за продължаване съществуването на клуба, а именно представителния футболен отбор и детско-юношеската школа".

В подкрепа на предложението си кметът Живко Тодоров посочва следното:

"На 25.02.2022г. акциите на клуба са прехвърлени от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА-БЕРОЕ“. "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА" ЕАД е изплатило задълженията си за местни данъци и такси към Община Стара Загора в размер на 738 212,62 лв. на 24.02.2022г. Имайки предвид, че Община Стара Загора приключи бюджетната 2021г. с  около 5 % повече собствени приходи спрямо планираните или в абсолютна стойност това са около 2 600 000 повече спрямо първоначалния план, считаме че еднократно предоставяне на дарение е във
възможностите на Общината. Предвид изложеното и с цел осигуряване на средства за продължаване съществуването на клуба, а именно: представителния футболен отбор и детско-юношеската школа, в момент, когато ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕАД има нужда от продължаване на своя стабилитет за запазване вековните традиции на спортната емблема на град Стара Загора, предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме следното решение:

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет
дава съгласие на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА"
ЕАД да се дари сума в размер на 740 000 /седемстотин и четиридесет хиляди лева/,
която да бъде използвана за продължаване съществуването на клуба, а именно
представителния футболен отбор и детско юношеската школа.
2. Всички данъци и такси по дарението са за сметка на надарения.

Кметът припомня, че "Професионален футболен клуб Берое - Стара Загора" ЕАД е приемник и продължител на традициите на ФК “Берое” - клуб със 105-годишна славна история. Целите на клуба са осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност в спорта “футбол”, създаване на детско-юношески, аматьорски и професионални футболни отбори, подготовка на състезатели по футбол и участие в организирани първенства по футбол, организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по футбол, организиране и
администриране на спортни състезания по футбол, изграждане и/или стопанисване на спортни обекти и съоръжения, предоставяне на спортни услуги, спортен мениджмънт.

Коментари към новината

Още новини от Спорт