Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

Общинските съветници гласуват да има общинско предприятие "Гробищни паркове"

Общинските съветници гласуват да има общинско предприятие Гробищни паркове
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

В дневния ред на местния парламент в Стара Загора  на 24 фавруари влиза за обсъждане образуването на общинско предприятие „Гробищни паркове“, както и освобождаването на управителя на общинското търговско дружество Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс.

На предстоящата сесия местните старейшини ще гласуват за създаване на Комисия за проучване на възможностите за придобиване от Община Стара Загора на сгради, собственост на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“.
60 предложения съдържа дневният ред на февруарското заседание на Общинския съвет, съобщи председателят Мария Динева.

Старейшините ще гласуват на второ четене приемането на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора, както и допълнение Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора.

По време на тридесет и четвъртото заседание ще бъдат гласувани промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.
В четвъртък общинските съветници ще разгледат и възможността за отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр. Стара Загора за финансиране дейността на Триажен – COVID кабинет през 2022 г.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество