Новини от област Стара Загора и България

565 семейства в община Стара Загора са получили подкрепа за новордено

565 семейства в община Стара Загора са получили подкрепа за новордено
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

На сесията на 24 февруари общинските съветници ще гласуват допълнение в Правилника

565 семейства в община Стара Загора са получили финансова подкрепа за новородено или осиновено от 18 декември 2020 година до 10 декември 2021 г. Това показва справката на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Стара Загора. Предоставената подкрепа за тези семейства е в размер на 286 200 лева.

В същото време от общо 799 подадени до комисията заявления, е била отказана помощ на 234. Причината е, че не отговарят на условието по чл.1 и чл. 4 от правилника за предоставяне на финансова подкрепа, който изисква поне единият родител/осиновител на детето да е „с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето“.

Тази статистика сочи на един съществен процент на неуважени заявления на това формално основание.

„Практиката на комисията показва, че обикновено се касае за граждани, които фактически са установени трайно на територията на Община Стара Загора. Често става въпрос за живущи в общината ни от рождението си, обикновено работещи тук от години, които поради обичайни житейски причини – напр. обучение във висше учебно заведение в друг град, се е наложило да променят настоящия си или постоянния си адрес, но след приключване на учението им и завръщането им в общината, не са заявили връщането на стария си адрес, по съответния ред на Закона за гражданската регистрация“, се казва в предложението на общинския съветник Стефан Анков за допълнение на Правилника за отпускане на помощи за новородено и осиновено дете.

Според него, при това изискване на Правилника се стига до една неефективност при постигането на дадената с правилника цел, а именно - предоставяне на финансова подкрепа за новородени или осиновени дете на територията на Община Стара Загора.

По тази причина Анков предлага допълнение в текста на Правилника, което ще бъде гласувано на предстоящата общинска сесия на местния парламент на 24 февруари.
Ако допълнението в Правилника за отпускане на помощите за новородено и осиновено дете бъде приет от общинските съветници, от помощта ще могат да се възползват повече семейства.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество