Новини от област Стара Загора и България

Ново назначение

Инж. Илза Чинкова е избрана за изпълнителен директор на "Мини Марица-изток"

21237 25/01/2022 18:53 Икономика Енергетика
Инж. Илза Чинкова е избрана за изпълнителен директор на Мини Марица-изток
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Инж. Чинкова беше избрана днес за член на Борда и изп. директор на дружеството на заседание на Съвета на директорите

На свое заседание днес Съветът на директорите на „Мини Марица-изток“ е избрал за свой член и изпълнителен директор на дружеството инж. Илза Чинкова. Тя ще заема поста временно, до провеждането на конкурс за длъжността.

Съветът на директорите на въгледобивното дружество възлага на инж. Чинкова да предприеме необходимите действия по вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър.

Протоколът от заседанието е подписан от членовете на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ – Светослав Миневски, Цветолин Богданов, Николай Диков, Георги Коев и Илза Чинкова.

Съветът на директорите на „Мини Марица-изток“ беше свикан с решение на БЕХ от 24 януари. С това решение БЕХ освобождава Тодор Тодоров като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“, без да го освобождава от отговорност. Той встъпи в длъжност на 12 януари след съдебно решение в негова полза, а вчера подаде оставка.

Подробности тук: Тодор Тодоров подаде оставка като изпълнителен директор на "Мини Марица-изток"

Още по темата: Съдът определи Тодор Тодоров за изпълнителен директор на "Мини Марица-изток"


В решението се посочва, че БЕХ възлага на председателя на Съвета на директорите да организира заседание, на което да бъде избран нов член на Съвета на директорите, както и директор. В решението на БЕХ от 24 януари не се споменава за увеличаване на Борда от 5 на 9 души и за промяна на седалището на мините от Раднево в София.

Илза Чинкова става първата жена ръководител на мините. Тя е постъпила на работа в „Мини Марица-изток“ през 2006 г. като директор на Дирекция „Финансово-икономическа“.

Инж. Илза Чинкова е завършила Технология на машиностроенето и металорежещи машини, специалност „Робототехника” през 1991 г. в Технически университет – София и, УНСС - София – специалност „Финанси” през 1997г., преминала е обучение при Международен банков институт „Програма по банки и финанси” към „Университет по финансово обслужване”, Лондон.

Работила е в Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, като Директор на дирекция „Финансово – счетоводни дейности и управление на собствеността” 2002 – 2005г. През периода 1991 - 2002г. е била на работа в БНБ, където е заемала различни длъжности като организатор по автоматизация и електроника, организатор на проекти по автоматизация, икономист. За известен период е била на работа в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Коментари към новината

Още новини от Икономика