Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

Теглят жребий за уличната продажба на мартеници и валентинки

Теглят жребий за уличната продажба на мартеници и валентинки
Divident.€U Divident.€U

Община Стара Загора ще проведе жребии за определяне на търговците за продажба на мартеници, цветя и валентинки на места, определени по утвърдена схема от главния архитект. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:

- за мартеници от 16.02.2022 г. до 02.03.2022 г.

- за цветя на 07.03.2022 г. и 08.03.2022 г.

- за валентинки – от 12.02.2022 г. до 14.02.2022 г.

Тегленето на жребия да се проведе на 11.02.2022 г. от 10.00 часа в залата на Културен център „Стара Загора“ за местата на територията на АБ „Център”.

В същия ден, но от 14.00 часа ще бъдат теглени жребиите и за местата на територията на останалите административни бюра.

Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8.30 часа на 1 февруари до 17.30 часа на 7 февруари, а конкурсна документация може да бъде закупена от днес до 16.00 часа на 31 януари 2022г.

В жребия могат да участват търговци, регистрирани по търговския закон и занаятчии. Всеки участник може да кандидатства само за едно от местата определени по схеми, одобрени от главния архитект на община Стара Загора. Едно лице може да участва в жребия само като физическо лице- производител или в качеството си на управител на Ет или търговско дружество.

Заповедта на кмета, с информация за местата и необходимата конкурсна документация, е публикувана на официалната страница на Община Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Общество