Новини от област Стара Загора и България

Община Павел баня с най-ниска безработица в Старозагорско

Община Павел баня с най-ниска безработица в Старозагорско
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Безработицата в Старозагорска област намалява с 1,97% в сравнение с октомври миналата година

Община Павел баня е с най-ниско ниво на безработица в Старозагорски регион – 2,2%. След нея са Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 2,9%, показват последните данни на Бюрото по труда в Стара Загора.
С най-високо ниво на безработица остават общините Николаево – 31,6%. и Братя Даскалови – 22,8%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция заедно с област Перник след София град, Варна, Габрово, Добрич и Бургас по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Безработицата в регион Стара Загора през месец октомври остава под средната за страната. То е 3,87% при 4,7% за България. От Бюрото по труда отчитат и намаление на безработните в сравнение с октомври миналата година с 1,97%.

През месец октомври 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 550 безработни лица. 134 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 188 са от групата на специалистите и 228 са безработни лица без квалификация.
По степен на образование с висше образование от постъпилите на работа са 106 лица, със средно 303 и с основно и по-ниско 141 души.
През м.октомври в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 502 свободни работни места, 394 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 91 свободни работни места, от тях 85 по ОП РЧР и 17 по мерки.

Коментари към новината

Още новини от Общество