Новини от област Стара Загора и България

За 2020 година

УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ отчете счетоводна печалба от 6,6 милиона лева

УМБАЛ  Проф. Ст. Киркович  отчете счетоводна печалба от 6,6 милиона лева
Divident.€U Divident.€U

Ръководството на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора изготви отчет за управление на дейността
за периода 2014 – 2020 г.

За изминалата 2020 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 6,632 млн. лв. спрямо счетоводна загуба от 3,724 млн. лв. през 2014 г. Така за втора поредна година дружеството отчита положителен финансов резултат, посочва в съобщение до медиите директорът на лечебното заведение, проф.д-р Йовчо Йовчев.

Към 31.12.2020 г. общият размер на задълженията към доставчици са на стойност 7,259 млн. лв., като сумата е намалена с 13,294 млн. лв. спрямо същия период на 2014 г., или
с 64,7%. Най-голямо е намалението на задълженията за лекарства – 6,247 млн. лв., за консумативи – 3,189 млн. лв. и разходите за вода, горива и енергия – 2,4 млн. лв.

В процентно съотношение най-голямо намаление през 2020 г. спрямо 2014 г. има при задълженията за храна – 93%, други материали – 91,7%, задълженията за вода, горива и
енергия – 91%, медикаменти – 66,9% и консумативи – 65,1%.

Средната месечна работна заплата в Университетската болницата през 2014 г. е била 629,57 лв., като за 2020 г. тя е нараснала на 1382,86 лв. В относителен размер
увеличението на основните месечни заплати е с размер на 83,6%, което надвишава процента на нарастване на минималната заплата за страната за разглеждания период
(79,4%).

За висшия медицински персонал (лекари) в лечебното заведение към 31.12.2014 г. средната заплата е била 1131 лв., като в края на 2020 г. тя вече достига до 1959 лв.
Увеличението на средните заплати при лекарите е с 827,32 лв., или със 73,1%. Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти (медицински сестри,
акушерки и лаборанти) към 31.12.2020 г. е 1445,90 лв.

При тях нарастването е със 726,09 лв. (100%) спрямо 2014 г. Средната месечна работна заплата на хората заети като друг персонал за 2020 г. е 942 лв. Тенденцията за развитие през 2021 г. е насочена към увеличение на основните месечни заплати на работещите, като от 1 февруари 2021 г. е направено поредно повишаване на
основните месечни заплати на работещите в дружеството.

От 01.07.2021 г. основните месечни заплати за длъжността на началник на клиника е 1700 лв., а трудовите
възнаграждения тези на началниците на отделения са 1500 лв.

След проведени конкурси за страши медицински сетри основните заплати на заемащи съответната длъжност са в размер на 1050 лв., като допълнително са осигурени възнаграждания за придобита специалност и квалификация.

Друг акцент е осигуряването на нови и по-добри условия на труд в клиниките и отделенията на лечебното заведение, посочва проф. Йовчев. През 2021 г. в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ беше създаден и работи Център за клинични проучвания. Предстои въвеждане в експлоатация на две изцяло ремонтирани и оборудвани клиники. Подменена е значителна част от наличната апаратура в част от клиниките и отделенията, макар в условия на епидемична обстановка.

Преструктурирана е дейността на Отделението по хемодиализа, бяха пребазирани клиниките по неонатология и акушерство и гинекология. Преструктурирана е дейността на отделението по образна диагностика.

Доставени са съвременни апарати за диагностика на онкологични заболявания. В лечебното заведение предстои до края на юли 2021 г. да бъде доставена апаратура за ранна диагностика на онкологични заболявания на дихателна система.

Коментари към новината

Още новини от Здраве