Розопреработватели: Мярката за подпомагане на сектора е неработеща

118 23/04/2021 10:57 Агро Земеделие
Розопреработватели: Мярката за подпомагане на сектора е неработеща
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Розопроизводителите в страната изразиха в писмено становище, изпратено до медиите несъгласието си с мярката, приета от УС на Държавен фонд земеделие за отпускане на 3 млн.лева помощи по de minimis за бранша в предстоящата кампания. Тази мярка е неработеща, казват в становището си от Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика / БНАЕМПК/ . В нея членуват 34 розопреработватели. Становището им беше подкрепено и от Професионалната асоциация на розопроизводителите в България. Според тях никой няма да може да се възползва от отпуснатите от държавата помощи в размер на 30 ст. /кг. при посочените изисквания.  

Съгласно предоставената от Фонда информация, финансовата подкрепа има за цел да подпомогне сектора на розопроизводителите. Предприемането на тази мярка трябваше да даде възможност операторите в сектора да бъдат стимулирани в осъществяване процеса за изкупуване на произведения цвят от маслодайна роза, чрез покриване на част от разходите им, което от своя страна да окаже положителен ефект и върху производителите на първична земеделска продукция, минимизирайки техния риск от невъзможност за реализация.
Според розопрореботвателите решението е неработещо, защото изкуствено се завишават разходите на преработвателите и те са длъжни да сключват договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза на цена, не по-ниска от 2 лв./кг. без ДДС. Едва при изпълнение на това условие, те биха получили от държавата помощ от 30 ст. /кг. В същото време, до края на април няма сключени договори на по-висока цена от 1,50 – 1,60 лв./кг. Преработвателите нямат необходимия финансов ресурс, за да финансират авансово провеждането на кампанията с доставчиците си до 31.07.2021, каквото е изискването за получаване на помощта, казва председателят на БНАЕМПК Гергана Андреева.

„ В сектора липсва ликвидност, поради факта, че капитала на компаниите е затворен в налично произведено розово масло, непродадено поради натиска на кризата с Ковид 19 и отраженията и върху пазара. По време на всички срещи с управляващите, браншът информираше за този сериозен проблем, но за съжаление, предложението от 0,40 лв. за кг. розов цвят не бе уважено от МЗХГ. Реално това, което ще се случи е, че голяма част от фермерите ще останат на сключените договори от 1.50-1.60 лв/ кг и ще занемарят градинините си веднага след беритба. С получаването на 0,40 лв/кг. щяхме да бъдем и по- конкурентни на външните пазари, защото има информация, че основни производители от Турция в момента предлагат турско розово масло на 4 000€/ кг.“, се казва в писмото на розопреработвателите.

На второ място преработвателите трябва да реализират кампания в обем не по-малко от 70% от обема през 2020 г, за да получат държавната помощ. Това също е нелогично, смятат от бранша. От пазарна гледна точка не може да се поставя изискване от страна на държавата върху и без това пренаситения с розово масло пазар, се казва в становището.
Повечето по – малки и средни дестилерии не могат да изкупят 70% на база реколта 2020г., защото имат налично в складовете си масло и нямат наличен финансов ресурс да правят по – голяма кампания, докато не освободят средства чрез продажби на външните пазари, които на този етап все още са минимални.“ Първо трябва да има реализация и тогава да се трупат нови количества. Това ще изкриви пазара и ще доведе до огромен натиск върху преработвателите, предупреждават от бранша.
При очакванията към този момент за късна, кратка и не много благоприятна кампания (има измръзвания по розите), очакваме да бъдат преработени не повече от 7- 8 000 тона розов цвят, казват розопреработвателите.

 

Коментари към новината

Още новини от Агро