Подпомагат 880 млади фермери с до €25 000

Подпомагат 880 млади фермери с до €25 000
Divident.€U Автор: Divident.€U

ДФ "Земеделие" ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 000 евро. Всички 880 кандидати ще получат писма, с които ще бъдат поканени да подпишат договорите си. Техните проекти са получили до 40,36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.

В рамките на приема на проекти са били подадени 1 837 заявления с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро. Достигналите до последния етап проекти са 1001, от които са били одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат желаното финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на МЗХГ и на ДФЗ – РА в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване.

Всички сключени договори с младите фермери по подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на интернет страницата на институцията.

Коментари към новината

Още новини от Агро