Инж. Румен Райков: Новата цена на водата ще позволи Стара Загора да усвои 100 млн лв. за нови водопроводи

Инж. Румен Райков: Новата цена на водата ще позволи Стара Загора да усвои 100 млн лв. за нови водопроводи
Стоян СТРАТИЕВ Автор: Стоян СТРАТИЕВ

От 1 август 2019 година е в сила нова цена на водата за водоснабдителния район на Стара Загора, която не беше променяна от 7 години. Промяната не е заради искане на ВиК-Стара Загора, а е резултат от решение на КЕВР, базирано на финансовите резултати на дружествата от цялата страна.

Крайната цел на поскъпването на водата в много области на страната е България да отговори на условията за съфинансиране и да получи около 1,5 милиарда лева от европейската програма "Околна среда". С тези пари трябва бъде подменена голяма част от остарялата водопреносна мрежа.

ВиК-Стара Загора ще кандидатства за около 100 милиона лева от тази сума. За какво и как ще бъдат изразходвани те, потърсихме информация от инж. Румен Райков, управител на ВиК – Стара Загора:

- Инж. Райков, кое наложи повишаването на цената на водата във водоснабдителен район Стара Загора от 1 август?
- ВиК-Стара Загора не е излизало с искане пред КЕВР за повишаване на цената на  водата в нашия район, въпреки че тя не е коригирана от 7 години. Повишаването става с решение на КЕВР след направен анализ на базата на новия Закон за водоснабдяването. В този закон се казва, че във всяка област действа един оператор и на този оператор се определя една цена от КЕВР, по която се оперира в цялата област. Затова, ако по-рано имахме възможност да доказваме пред регулатора, че на места работим с гравитачно или смесено водоснабдяване и да искаме по-ниски цени за някои селища, сега вече подобно диференциране на цените не е възможно. Така че, при цялото ми желание да има по-ниски цени в местата, които се снабдяват по гравитачен път, те също от 1 август ще плащат определената от КЕВР нова цена на водата наравно с всички останали от областта.

- Колко са селищата, снабдявани по гравитачен път, които ще бъдат засегнати най-чувствително от новата цена на водата?
- Това са селища предимно в община Казанлък и община Павел баня. Ако поскъпването на водата в Стара Загора е 8.84%, то в тези селища повишаването на цената на водата е 100%, защото досега те плащаха значително по-ниска цена. Така в Стара Загора цената на водата от 1,81 лв. за 1000 литра се повишава със 0,16 лв. и от 1 август 2019 г. става 1, 97 лв. В селищата с гравитачно водоснабдяване, които досега са плащали понижени цени по 0,97 лв. за 1000 литра, след 1 август вече плащат наравно с всички останали в областта цена от 1,97 лв. за 1000 литра. Наши служители обясняват на жителите в тези селища, че тази цената не е формирана от нас, а е следствие от преценката на държавния регулатор. Защото, ако усвоим тези средства и подобрим водоснабдителната мрежа в областта, разходите за водоснабдяване на селищата значително ще намалеят и дълго време няма да се налага ново поскъпване в цената на водата. Нашият водоснабдителен район има възможност да кандидатства за около 100 милиона лева. Почти половината от тези пари ще бъдат вложени именно в Казанлъшка и Павелбанска общини, в които има най-много селища с гравитачно водоснабдяване. Така че ползата за тях ще бъде най-голяма.

- Какви са основанията на КЕВР да повиши цената на водата в Старозагорско?
- Решенията на КЕВР почиват на много стриктен анализ за финансовото състояние и перспективите пред дружествата. В определянето на цените не са вложени някакви емоции. Това, което в КЕВР са видели в нашите финансови отчети, ги е накарало да коригират цената на водата. Причините са нееднократните скокове на електроенергията през последните 7 години, натрупаната инфлация и други. Но основната причина за поскъпването на водата са изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие тази цена да отговаря на определени параметри, за да бъдем допуснати до проектите по програма „Околна среда“ на Европейския съюз, чрез които в България ще бъде подновена огромна част от водопреносната мрежа с 1,5 млрд лева. Условието е да имаме между 12 до 15% съфинансиране. Ние няма откъде да осигурим тези пари, ако цената на водата е по-ниска, отколкото реално трябва да бъде. Ще получим  изключително изгоден заем при минимална лихва, който страната ни ще връща без да бъдат натоварвани гражданите с много по-високи цени на водата, ако трябва да подменяме тази канализация със собствени средства.

- Преди 12 години премахнахте режима на водата в Стара Загора, като подменихте голяма част от старата водопроводна мрежа в града. Какво още трябва да се обновява по тази мрежа?
- Хората свикнаха да няма режим на водата и вероятно забравиха как се живееше в Стара Загора с онзи режим. Цялата мрежа, върху която оперира нашето дружество в област Стара Загора, е с дължина 2500 километра! Ние сме подменили едва 10% досега. С парите, които имаме възможност да получим по европейските програми, ще подменим най-компрометираните и тежки за ремонтиране места в тази мрежа. На 19 август ще внесем документите в МОСВ и се надяваме да получим зелена светлина.

- Кои са най-горещите точки, които се предвижда да бъдат ремонтирани с тези 100 милиона лева?
- Най-горещата точка е централната градска част на Стара Загора. Тя до голяма степен припокрива границите на древния римски град Августа Траяна. Това ще направи подмяната на водопроводните тръби в центъра на града още по-трудна и бавна. Но ние нямаме избор, длъжни сме да направим обновяването на тези водопроводи. Защото при водоподаване от 1000 литра в секунда в централната градска част на Стара Загора се губят около 350 литра. Причината е, че водопроводите са много стари. При авария често някогашните римски водопроводи хващат избилата вода и я отвеждат незнайно къде. Това също затруднява откриването и отстраняването на авариите. Затова ще подменим всички тръби в центъра на Стара Загора в района между улиците „Августа Траяна“, „Патриарх Евтимий“, бул. „Цар Симеон Велики“ и „Димчо Стаев“.
Имаме подписан договор с Регионалния исторически музей. В програмата ни са предвидени 1 милион лева, които археолозите ще използват за спасителни разкопки и проучване на находките, които евентуално ще се открият при ремонтните работи.

Коментари към новината

Още новини от Общество