Новини от област Стара Загора и България

Държавата повиши дела си в УМБАЛ Киркович АД чрез увеличаване на капитала

Държавата повиши дела си в УМБАЛ Киркович АД чрез увеличаване на капитала
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

На извънредно заседание Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД. По този начин се увеличава делът на Министерство на здравеопазването, което е мажоритарен собственик в акционерното дружество. Увеличението се прави във връзка с приключили инвестиционни проекти през 2020 г. и беше прието с единодушие.

Заради промяната на капитала предстои пропорционално да бъдат преизчислени дяловете на общините, които са съакционери в лечебното заведение. По предложение на Министерството на здравеопазването са определени правила за лицата, на които следва да отговарят за извършването на външна оценка на годишните финансови отчети на лечебното заведение. Тези правила са изготвени в съответствстие с изискванията на Закона за публичните предприятия, съобщиха от лечебното заведение.

На днешното Общо събрание на акционерите бяха приети и правила за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Те също са изцяло съобразени с Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, посочват от старозагорската Университетска болница.

Други точки от поканата за свикване на Общо събрание не бяха разгледани, тъй като не са постъпили предложения по тях.

Коментари към новината

Още новини от Здраве