Новини от област Стара Загора и България

Строят нова сграда с 12 класни стаи в елитна гимназия в Казанлък

Строят нова сграда с 12 класни стаи в елитна гимназия в Казанлък
Divident.€U Divident.€U

Община Казанлък получи одобрение от Министерството на образованието и науката по проект „Изграждане на допълнителен корпус на Профилираната природо-математическа гимназия "Никола Обрешков". Проектът предвижда изграждането на допълнителна сграда с 12 класни стаи, както и доставка на обзавеждане и оборудване, с което ще се обезпечат 312 учебни места.

Изпълнението на проекта ще осигури възможност за преминаване на едносменен режим на обучение в единственото по рода си училище за няколко общини в област Стара Загора, което гарантира достъп до качествено образование по математика, информатика и природни науки на територията на община Казанлък.

В ППМГ „Никола Обрешков“ се обучават 675 ученици на двусменен режим, тъй като сградата, в която се помещава училището, не позволява преминаването на едносменен, каквито са нормативните разпоредби. Самоцелното преместване на част от учениците в друга сграда би довело до неефективно използване на специализираните кабинети, разпокъсване на учебното време на учениците, намаляване на качеството на обучението и мотивацията на учениците.

Одобреното проектно предложение е по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022г), Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. Предвиденото време за реализирането на проекта е 36 месеца, считано от 2021 г., стойност - 2 000 000,00 лева с ДДС безвъзмездно финансиране. Предстои изготвяне на инвестиционен проект и провеждане на обществени поръчки.

Коментари към новината

Още новини от Образование