Новини от област Стара Загора и България

Лекари и медицински сестри се търсят в Стара Загора

Лекари и медицински сестри се търсят в Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

Най-много свободни работни места, обявени в Бюрото по труда в Стара Загора в края на седмицата има за лекари и медицински сестри.
Ето какви са и останалите свободни работни места:


1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ


 7 лекари
 5 медицински сестри
 3 гериатрични специалисти
 8 ветеринарни лекари
 1 инженер, конструктор
 1 машинен инженер

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1 диагностик, МПС
 1 окачествител
 1 брокер
 6 касиери
 1 склададжия


3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

 

 5 работници, сладкарско производство
 3 настройчици
 1 общ работник, строителство
 1 машинен оператор, бутилиране
 1 машинен оператор, металорежещи машини
 1 дърводелец
 1 автомонтьор
 1 електромонтьор
 4 заварчици


От Бюрото по труда информират работодателите за промени във връзка с мярката „Заетост за теб“, реализирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да се кандидатства.
Той се определя в зависимост от списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на списъчния състав във времето на подаване на заявката.
  до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
  до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
  до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
  над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.
Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022 г.
Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.
Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на сайта на Агенция по заетостта.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество