Архитект Виктория Грозева: Готвим нов търг за мястото на бившия Общински съвет

арх. Виктория Грозева
Архитект Виктория Грозева:  Готвим нов търг за мястото на бившия Общински съвет
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Разговаряме с главния архитект на община Стара Загора за това кои са предпочитаните квартали за жилищно строителство, как ще се промени града с новия Общ устройствен план и до къде са стигнали най-важните проекти, които трябва да бъдат приключени през тази година.   

- Арх. Грозева, в кои квартали на Стара Загора се строи най-усилено?
- Продължава тенденцията за изнасяне в близките населени места – Богомилово, Малка Верея, Пряпорец, Змейово, Борилово. Това са атрактивни и сравнително близки до Стара Загора села, които са предпочитани от хората. В същото време бих казала, че не спада интереса и за строителство на многофамилни жилищни сгради – кооперации. Голям интерес към застрояване има към обновения кв. Самара, както и в западна посока на града – в кв. Железник. В новия Общ устройствен план създаваме добри възможности за строителство в източната, западната и южната част на Стара Загора. Колегите от Камарата на архитектите призоваха да има добра възможност за жилищно строителство и на юг от пътя за Богомилово.

- Коя част на града се припознава от инвеститорите за строеж на складове и производствени бази?
- Освен в Индустриална зона „Загоре“, инвеститорите се насочват към югозападната част на града по посока продължението на ул.„ Капитан Петко войвода. В тази посока се намира и старата индустриална зона „Еленино“. Точно там се предвижда разширение съгласно новия Общ устройствен план на Стара Загора. Инвестициите в тази зона са предимно в инфраструктура, промяна на предназначението на земята от земеделска в промишлена или обществено обслужване, логистични, складови бази. Интересът към инвестиции в югоизточната част на града е по-малък, тъй като към момента по действащия ОУП от 2011, нямаше потенциална възможност за промяна на предназначение на земята за строителство.
Виждаме, че има интерес от страна на инвеститорите и към земята срещу бившето летище.
Собственик на летището в момента е Държавна консолидационна компания към Министерство на икономиката. Компанията е активна в преговорите с общината относно това да се промени в ОУП и летището да се превърне в смесена зона за обществено и производствено строителство. Това вече е заложено в предварителния проект на новия Общ устройствен план на общината.

- Кога ще бъде обявен търг за обществена поръчка за сградата, която трябва да се изгради на мястото на бившия Общински съвет?
- През изминалата година беше обявен търг за строител, но до момента няма инвестиционен интерес. Идейният проект, който беше класиран на 1во място след проведения конкурс предвижда модерна Празното място на стария Общински съвет отново чака търгсграда, тематична за града. Предвиждаме тази година отново да обявим търг, защото сградата е на много добро място и трябва да се реализира.

- На какъв етап е проекта на общината за изграждане на многофункционална спортна зала?
- Както знаете, в края на 2020 година държавата преведе още 10 млн. лева към тези, които общината получи в края на 2019 г. в размер на 4,5 млн. лева. Предстои проектиране на технически и работен проект на първопремирания конкурсен проект и обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител. Обектът няма аналог в Стара Загора. Залата е с капацитет 5 200 седящи места, с допълнителни 1 200 места за при концерти и събития. Предвидена е възможност за самоиздръжка чрез обекти за стопанска дейност, които ще работят целогодишно. Идеята е залата да е пълна с живот с голяма посещаемост. Така доброто начинание, което предприехме преди години с изграждането на парк „Артилерийски“ на мястото на бившите казарми, ще има напълно завършен вид.

- До къде стигна реконструкцията на станционната градина и руския пазар?
Ремонтът на станционната градина е в напреднал етап. Алейната мрежа е изградена, създадена е организация по напояване, осветлението е монтирано, детските съоръжения са поставени. Градината ще бъде напълно променена и се надяваме това място да стане любимо за старозагорци. Това, на практика е най-голямата градска градина на Стара Загора, разполага с площ от 53 дка. Предстоят дейности по изграждане на водно огледало, което ще бъде разположено в централната част, както и детска велоалея. Съвместно със СБХ – Регионална колегия Стара Загора работим по адаптиране на съществуващите скулптури в галерия на открито. Има всички предпоставки до момента този обект да бъде завършен предсрочно. Напредва и ремонта на руския пазар. Към момента се извършват дейности по реконструкция на дерето, чрез терасиране с габиони и създаване на по-приветлива градска среда за обитаване. Извършват се строително-монтажни работи и по сградата.

- От творчески колектив „На улицата“ предлагат до гарата да се оформи нова арт зона. Какво е мнението Ви?- Хубаво е да бъдат оживени символични за Стара Загора места, не само в централната градска част. Гарата ще бъде изцяло обновена. В най-южната част, където сега се намира локомотива предвиждаме голямо площадно пространство, като южен вход на Станционната градина. Смятам, че мястото ще бъде предпочитано от хората. Не можем да фокусираме всички събития в градския център и не е необходимо. Парк „Артилерийски“, например се използва за различни събития, хората го посещават с удоволствие там, макар че не е в самия център. Станционната градина е добро място за подобни мероприятия, Аязмото, някои малки улички с културна и археологическа стойност също би трябвало да се оживят. Приветствам идеите на творчески колектив „На улицата“. Те се стремят да направят нещо различно. Това е начина и да се провокира вниманието на младите хора, пък и да се приобщят младежи и подрастващи към разнообразни събития с културен и образователен характер.

- Кога ще приключи ремонтът на зоопарка?
- До летния сезон зоопаркът ще бъде готов. В момента се работи по сградата, която ще бъде обучителен център и администрация. Дейностите напредват, до няколко месеца работата ще бъде завършена.

- Кои са най-важните проекти  за ръководството на община Стара Загора до края на годината?
- Стартираме строителните дейности по летния театър съвсем скоро. Там имаме избран изпълнител. Проектът включва пълна рехабилитация на  сградата, нова покривна козирка над сцената и оркестрината, нови седалки, подобряване на условията в гримьорните и санитарните възли. Това място е предпочитано от изпълнители и публика заради парковата среда, в която е ситуиран, сред борове и зеленина. Друг обект, който е на преден план в работата на общинска администрация е Драматичния театър. Обектът е паметник на културата от местно значение. Сградата се нуждае от основен ремонт и укрепване. Елементите по фасадата подлежат на реставриране. Имаме изготвен проект и кандидатстваме за финансиране от Фонда на фондовете. Планираме строителните работи да започнат до средата на годината.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество