Татяна Димитрова: Резултатите от обучението в онлайн среда в Старозагорски регион са добри

Татяна Димитрова: Резултатите от обучението в онлайн среда в Старозагорски регион са добри
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Татяна Димитрова е началник на Регионалното управление на образованието в Стара Загора. Разговаряме с нея по повод равносметката от постигнатите резултати в онлайн обучението на учениците в Старозагорски регион.

- Г-жо Димитрова, как се отрази онлайн обучението върху резултатите на учениците през изминалата година?

- Резултатите през изминалата година са малко по-ниски, но не бих казала че има съществена разлика от предходната година и от резултатите  на национално ниво. Нашата област се движи в така наречената златна среда. Ние обикновено посочваме един среден успех по отделните предмети. Този успех обаче се формира от няколко хиляди ученици.

Приоритетно тази година с колегите- учители по български език и математика и по някои други основни предмети, по които се полага държавен зрелостен изпит, проведохме  работни срещи, дадохме методически указания. Фокусирахме се върху училищата с по-ниски резултати. Колегите работят, дават указания, съдействат за учебния процес. Когато онлайн обучението се организира както трябва и има обратна връзка, резултатите могат да бъдат добри.

Не бих казала, обаче, че онлайн обучението може да измести присъственото обучение.  Онлайн обучението е подкрепящо, не основно обучение.  Когато децата са в клас, те общуват.  Всеки жест, всеки поглед има значение. Най-важно обаче е децата да са здрави. След  като отминат трудностите ще намерим време за компенсиране на пропуснатото.

- Оборудвани ли са добре нашите училища с нужната техника за онлайн обучение?

- Директорите на училища непрекъснато полагат усилия в тази посока. Имаше две постановления на МС в посока закупуване на устройства и обезпечаване на образователния процес. Голяма част от училищата закупиха устройства от училищните си бюджети, други получиха дарения. Не мога да кажа, че всеки ученик в областта разполага с устройство, но при всички положения по-голям е процента на учениците, които разполагат със собствен компютър. Мога да кажа, че всички колеги учители имат компютри.  Полагаме непрекъснато усилия в тази посока. Вече имаме и училища в нашата област, които подкрепят други училища, като им предоставят липсващата  техника.

- Кои са най-важните задачи пред  РУО Стара Загора в тази трудна обстановка?

- Приоритетите ни са да продължим нашата не толкова контролна, колкото методическа дейност като Регионалното управление, за да има ефективност от прилаганите в училищата политики. Продължаваме дейностите по механизма по обхват по постановлението на МС. Важните задачи за нас са свързани със създаване на условия за повишаване на резултатите от националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити, формиране на ценности и взаимодействие с родителите, дейности по прилагането на новите учебни програми, ефективното оценяване, координация между различните институции, насочени към методическата работа и контрола, свързани с приобщаващото образование, държавният план прием.

 Сега сме в етап събиране на предложения от директорите, но предстои организация на дейностите за държавния план-прием. Планираме да проведем срещи за професионалното ориентиране на учениците. Досега срещите се правиха на живо, сега ги провеждаме онлайн. Настояваме да се увеличи приема в дуалната форма на обучение. И там е трудно, защото една част от предприятията са намалили обема си на работата. Това, което залагаме като държавен план-прием за следващата година, ще се реализира в продължение на няколко години.

- Какво пожелание ще отправите към ученици и учители в началото на 2021 година?

- Пожелавам им на първо място да са здрави, защото само когато човек е здрав може да осъществи плановете си. Пожелавам на колегите да продължават да работят все така всеотдайно. Те доказаха, че могат. Трудностите, които преживяхме от март миналата година  заедно, са доказателство за това. Пожелавам на родителите да подкрепят учителите в трудностите, а на децата – да вярват в своите учители, защото всичко е в името на тяхното бъдеще. Всички заедно се стремим децата ни да бъдат добри, образовани.  Ние в училище не само обучаваме, но и възпитаваме!

Коментари към новината

Още новини от Образование