Проект за модната индустрия обединява университети от три страни

Проект за модната индустрия обединява университети от три страни
Divident.€U Divident.€U

Тракийският университет чрез Факултет „Техника и технологии“- Ямбол е партньор по проект Fashion DIET „Програма по устойчива мода в университетите с обучение по текстил в Европа. Проектът цели разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за преподаватели и се финансира по програма Еразъм+
Партньори в него са Педагогическият университет във Фрайбург, Германия, Университета на Ройтлинген, Германия,
Техническият университет „Георге Асаки“ в Яш, Румъния и Тракийският университет в Стара Загора.
Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе онлайн.
Проектът Fashion DIET предвижда разработване на нови инструменти за подобряване на ключовите компетенции на преподаватели, обучители, учители, студенти и на специалистите в областта на текстила и модата.
Целта е да се получат знания за устойчив моден дизайн, кроене с нулев или минимален остатък, използване на рециклирани материали, екологично производство и потребление, намаляване на вредното въздействие на околната среда, социално ориентирано производство и др.
Дидактическото съдържание и методология на обучението ще бъдат разработени от четирите университети партньори от три държави.
Те ще разработят, тестват и оценяват учебни материали, базирани на най-съвременни научни познания в областта на текстила, модата и устойчивостта и дългогодишната традиция и опит в текстилното образование.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование