КПКОНПИ глоби бившия шеф на РЗИ-Стара Загора с 10 000 лв. за "конфликт на интереси"

КПКОНПИ глоби бившия шеф на РЗИ-Стара Загора с 10 000 лв. за конфликт на интереси

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) наложи глоба от 10 000 лева на доскорошния началник на Районната здравна инспекция в Стара Загора, д-р Златина Нанева, приемайки за основателни твърденията в подаден сигнал, че е работила в конфликт на интереси.

Сигналът до КПКОНПИ твърди, че съпругът на д-р Нанева е собственик на хоспис „Хоспис – ЗН“ ЕООД, а успоредно с това, в качеството си на длъжностно лице, тя е и началник на служителите на РЗИ – Стара Загора, които извършват контрол на дейността на хосписа и на негови конкурентни обекти на територията на Стара Загора.

"Служебните задължения на Нанева се изразяват в ръководство, организация, контрол, координация и отчет на изпълнението от служителите в инспекцията. Тя ежегодно със своя заповед възлага проверки на обекти, подлежащи на държавен здравен контрол. Сред тези обекти е и хосписът, чийто едноличен собственик и управител е нейният съпруг.

От събраните в хода на производството доказателства е установено безспорно, че всички проверки на „Хоспис – ЗН“ се извършват от пряко подчинени на нея служители, които не са установили нарушения в периода 2017 – 2019 г. По отношение на конкурентен хоспис при извършени проверки са давани предписания за отстраняване на констатирани нередности", се казва в мотивите на КПКОНПИ да наложи въпросната глоба.

Проверката на комисията започна още в началото на годината. Тогава д-р Нанева разпространи отговор до медиите, че "не притежава дялове и акции в търговското дружество, което управлява хосписа от 25 юли 2006 г.", което е видно от Търговския регистър и че няма да прави изявения по темата до приключване на проверката".

На 2 март тази година тя беше освободена от поста директор на РЗИ-Стара Загора със заповед на здравния министър Кирил Ананиев като мотиви не бяха посочени. Оттогава директор на инспекцията е д-р Станимир Станков.

 

Коментари към новината

Още новини от Закон и ред