Новини от област Стара Загора и България

Модерен център за комплексни грижи за деца от уязвими групи откриха в старозагорското село Хан Аспарухово

Модерен център за комплексни грижи за деца от уязвими групи откриха в старозагорското село Хан Аспарухово
Divident.€U Divident.€U

Модерен център за комплексни грижи в ранна детска възраст официално откриха днес в старозагорското село Хан Аспарухово. Освен него, врати ще отворят през следващите дни и още два подобни центъра – в селата Калояновец и Братя Кунчеви.
Проектът на Община Стара Загора е финансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, като бюджетът е малко над 976 000 лева.

Чрез него 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните семейства от уязвими групи, включително от ромски общности ще получат грижа и закрила.Чрез проекта се цели ограничаване на предаването на бедността между поколенията чрез предоставяне на здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система.

„С огромно удовлетворение и грижа към малките населени места откриваме днес този център, който е един от трите образователни центъра, създадени на територията на община Стара Загора. Голямата цел на тези проекти е децата да усещате грижата, подкрепата, както и факта, че имат среда, чрез която да преминат спокойно към образованието, социалните услуги, а родителите да бъдат консултирани, да има здравни услуги. В тези центрове говорим за нов интегриран подход. Освен образованието, родители и деца получават социални услуги, подкрепа от психолог, логопед, от всякакви специалисти в социалната сфера, както и здравно обслужване и правни консултации“, каза при официалното откриване зам.кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова.

На събитието присъстваха и зам.-кметът Павлина Делчева, председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова, председатели на постоянни комисии към Общинския съвет на Стара Загора, родители и учители.

Ето и дейностите, разкрити на територията на новите центрове за комплексни грижи:
- Предоставят се здравни грижи и се подпомага образованието на децата от 0 до 6 години
- Провеждат се дейности за социално включване на деца и родители от уязвимите групи с цел преодоляване на социалната изолация
- Предоставя се правна помощ и подкрепа, осигуряват се възможности за участие на представители на уязвимите групи във вземането на решения, касаещи обществени живот
- обменят се добри практики с общините в България
За целта са наети педагогически и медицински специалисти, социални работници и ромски медиатори.

Коментари към новината

Още новини от Общество