Новини от област Стара Загора и България

Зонта клуб - Стара Загора стартира проект срещу насилието сред децата

Зонта клуб - Стара Загора стартира проект срещу насилието сред децата
Divident.€U Divident.€U

През февруари Зонта клуб Ст.Загора започна новия си проект „За бъдещето на децата ни“, пореден проект, свързан с правата и отговорностите на децата, с проблемите на насилието - в училище, в общността и в семейството.
Първите срещи и разговори се проведоха на 12.02.2024г. с децата от вторите класове на СОУ“Максим Горки“, като за правата и отговорностите с учениците разговаряха адвокат Кристина Василева - Димитрова и съдия Румяна Бончева – Окръжен съд Ст.Загора, и двете членове на Зонта клуб. Презентациите и практическите занимания на учениците, свързани с въпросите за правата и отговорностите на децата предизвикаха очакван интерес сред тях. Тази нелесна материя постави много въпроси и интересни дискусии сред малките участници. Работата по групи и дадените от децата тълкувания и зададените от тях въпроси далеч надхвърли първоначално определеното време за тези занимания.Съдия Румяна Бончева в час

„До края на февруари 2024г. предстоят нови срещи на Зонта клуб Ст.Загора с учениците от трети, пети и шести клас на СУ“Максим Горки“, които очакваме с интерес и се надяваме информацията, знанията, практическите занимания, свързани с правата и отговорностите на децата да са полезни за тях и да им помогнат да растат отговорни, да осъзнават и утвърждават правата си и да контролират поведението си в различни житейски ситуации, да съграждат справедливи отношения помежду си, зачитайки правата на останалите, за да сътворяват един по-добър и справедлив свят“, казва председателят на клуба Милена Димитрова.

Основните цели на проекта са: Повишаване на информираността на учениците относно техните основни граждански права и задължения; Спокойствието и хармонията в обществото при спазване на писаните правила и неписаните норми; Идентифициране на феномена насилие и видовете насилие, причини за появата му, начини и средства за преодоляване на насилието; Развитие на чувствителността на децата към различните форми на насилие; Изграждане на толерантност, общуване и поведение сред децата, изградено на основата на разбиране, подкрепа, съпричастност и емпатия, водещи до изграждане на сигурна училищна среда.

Целевата група за осъществяване на проекта на Зонта клуб са:
Ученици от II –ри, III –ти , V –ти и VI –ти клас/ по два класа от всеки/ при СОУ“Максим Горки“ гр. Стара Загора
Ученици от V –ти и VI-ти клас / по два класа от всеки / при Девето ОУ “Веселин Ханчев“ Стара Загора
Партньори на Зонта клуб Ст.Загора по проекта са СОУ“Максим Горки“ гр.Ст.Загора, ОУ “Веселин Ханчев“ Стара Загора и Окръжен съд –Ст.Загора.

Насилието и агресията като феномени в обществото ни през последните години придобиват застрашителни размери. Насилието е значим проблем за общественото здраве и благосъстояние и за правата на човека като цяло, с потенциално опустошителни последици в личен и социален аспект.

Насилието сред децата - в училище, в общността и в семейството е част от този сериозен проблем на българското общество. За важността на тези въпроси говорят и данните от изследване, направено по поръчка на УНИЦЕФ, проведено в периода 2019-2020 година, според което всяко 6-то българско дете е било подложено на физически тормоз в училище (16,5%), а над една трета от учениците у нас (35%) са преживели унижение или обиди в клас.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество