Новини от област Стара Загора и България

Министър Радев каза какво е свършил по споразумението със синдикатите от "Марица Изток"

Архив 2023: Министър Радев на АМ Тракия на преговори с протестиращите миньори
Министър Радев каза какво е свършил по споразумението със синдикатите от Марица Изток
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

Министърът на енергетиката Румен Радев даде писмен отговор във връзка с изпълненото по споразумението със синдикалните организации в сектор „Енергетика“, сключено на 3 октомври 2023 г., когато миньори и енергетици бяха блокирали АМ "Тракия".
Писмото му е във връзка с питане на народните представители от „Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов и е с дата 9 февруари 2024 г..

Във връзка с процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа със срок на изпълнение до 31 декември 2023 г., министърът отговаря, че са проведени разговори със службите на ЕК на 19.10. 2023 г., в резултат е изпратено писмо до ЕК на 30.10., в което е поставен въпроса за въвеждане на механизъм за капацитет. След проведените разговори е установено, че към момента няма действаща процедура за въвеждане на механизъм за капацитет.

По отношение на искането на синдикатите за недопускане в дългосрочен план на прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните централи от групата на БЕХ, министърът отговаря, че са проведени разговори с ЕК във връзка с изпълнение на решенията на НС и е препотвърден ангажиментът да се запази жизнеспособността на мините. Той допълва, че няма ограничения за дейностите на базовите мощности на операторите на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие със законодателството.

По т.3 – изработване на енергийна стратегия на р България до 2030 с хоризонт до 2050 г. с участието на социалните партньори паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план Енергетика и климат, министърът отговаря, че проектът за стратегия за устойчиво енергийно развитие е изработен в указания срок 30 ноември 2023 г.и е публикуван за обществено обсъждане, след което са проведени кръгли маси, като са отразени предложения на социалните партньори.

По т.4 Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответствие с техните проекти, министърът отговаря:
- В одобрените Териториални планове за справедлив преход е вписано създаването на три регионални подкомитета за наблюдение, което ще гарантира прозрачността на инвестиционните намерения.

- Всички проекти, които ще получат финансиране по Фонда за справедлив преход, ще преминат през кандидатстване, а всички процедури и условията по тях ще се публикуват за обществено обсъждане.

- Участието на службите на Европейската комисия, както и на заинтересованите страни в процеса на одобрение на критериите за избор на проектни предложения осигурява прозрачност и обективност на процесите по предоставяне на европейско финансиране.

По т.5 Категорично отпадане на териториалните планове за справедлив преход на предприятия за конверсия на въглищните региони, министърът отговаря, че на практика това е една от първите изпълнени от Министерство на енергетиката с официално заявление, че страната се отказва от създаване на предприятие за конверсия на въглищните региони, което да получава финансиране от Фонда за справедлив преход.

По т. 6 – Проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ „Марица изток 2“, министър Радев отговаря, че БЕХ, ТЕЦ „Марица изток 2“ и Техническият унивреситет работят активно по проучване на възможностите за улавяне или съхранение на въглеродните емисии.

Още по темата: Синдикатите в Марица Изток поискаха оставката на Денков, започват протести

Коментари към новината

Още новини от Икономика