Новини от област Стара Загора и България

Подкаст с инж. Владимир Спасов: Започва строеж на "зелен" завод на М+S Хидравлик в Казанлък (ВИДЕО)

2159 08/02/2024 18:34 Икономика Бизнес
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

До края на 2024 г. М+C Хидравлик ще стартира изграждането на нов завод в Казанлък, който ще увеличи капацитета на производство на предприятието с 40%.

Новият производствен корпус ще се захранва чрез собствена фотоволтаична система и ще разполага с инсталация за производство на зелен водород. По този начин предприятието ще постигне нулев въглероден отпечатък върху околната среда.

Във видео интервю за Divident.EU прокуристът на М+C Хидравлик инж. Владимир Спасов споделя още:

„Хубавото е, че чрез откриването на този завод ще можем да изпълним няколко цели: да направим стъпка към последващо развитие на компанията, да открием около 200 нови работни места, въпреки големия процент на автоматизация и да въведем нови технологии, които ще дадат по-ниска себестойност на произвежданата продукция“.

М+С Хидравлик представи идейния си проект в Министерство на енергетиката, кандидатствайки с него за отпускане на средства от Фонда за справедлив преход.

„Амбицията ни е да реализираме проекта в пълния му обем. Ако получим финансиране от фонда, това би била една от малките възможности за помощ от страна на държавата към голямо предприятие. От години големите предприятия изпадат извън критериите за финансиране с европейски пари. Считам, че като социално отговорен проект за региона, би било логично да получим тази подкрепа“, казва инж. Спасов.

Казанлъшката компания е в процес на събиране на оферти за строителството на новия корпус. Към юни ще има яснота за това колко точно ще струва проектът. Очаква се  новият производствен корпус да бъде завършен до 2 години.  

Години на ръст В годините след ковид пандемията М+C Хидравлик успя да удвои производството си. „Постигнахме това с доста агресивна пазарна позиция, въпреки кризата на доставки във веригата, и със спечелването на нови проекти при нови големи крайни клиенти. Успяхме да реализираме тези резултати с доста извънреден труд, поддоставчици, които ни помагаха за дейностите.

Чрез новия корпус ще имаме доста по-голяма автономност в дейността си. Очакваме стартиралите нови проекти в М+C Хидравлик да се увеличават с всяка следваща година“, казва в интервюто инж. Спасов.

През 2020 година компанията изгради нов производствен корпус в Казанлък върху територия от 8 дка. Тогава философията на ръководството беше различна – да се пренаредят всички производствени и технологични процеси. След изграждане на корпуса, тя постигна над 25% ръст на капацитета си и повиши качеството на произвежданите детайли и продукти. Така успя да постигне високите си резултати през 2022 г. и 2023 г.

Резултати „През последните няколко години работим в режим на изпреварване на собствените си рекорди“, посочва инж. Спасов. 2021 г. е най-добрата в историята на предприятието, а 2022 г. е следващата най-добра.

В продължение на този тренд през 2023 г. успяхме да завършим също с малък ръст от 2% спрямо предходната година. Отнесен към периода на 2020 г. обаче в момента имаме 2 пъти повече производство и продажби“, отчита прокуристът на М +C Хидравлик.

Спад на икономическата активност В последните 2 - 3 месеца се усеща спад на икономическата активност в Европа. Това е процес, който неминуемо щеше да се случи с оглед на всички тези ненормални обстоятелства, в които живеем - войни, административни рестрикции за различни дейности, финансирания на сектори, които не носят добавена стойност за сметка на такива, от които човечеството има нужда.

Вследствие на инфлацията, през която премина целият свят, Европа и особено България, инвестиционната дейност вече не е чак толкова атрактивна.

инж. Владимир Спасов

„Моите надежди са, че в близко бъдеще лихвените проценти ще бъдат намалени в ЕЦБ, в САЩ, за да може да бъде провокирана отново инвестиционната активност. При тези обстоятелства, при които живеем, бихме могли да се надяваме, че няма да има стагнация“, казва прокуристът на М +C Хидравлик.

Спасов допълва, че има отлив в търсенето на хидравличните изделия. Във веригата на доставки в последните 2 години има стремеж за презапасяване с продукти. В момента, при икономически спад, е нормално да се появи период от 3 - 4 месеца, в който да бъдат оптимизирани складовите наличности за всякакви индустриални продукти. Надеждите са този период да не бъде толкова продължителен.

Трансформация в икономиката на регион Стара Загора Напълно е възможно машиностроенето, като другия силен сектор в икономиката на регион Стара Загора, да поеме част от хората, които ще излязат от въгледобивното производство на ел. енергия. Беше хубаво обаче за това да се помисли по-рано. Неминуемо във всички предприятия от комплекса „Марица Изток“ има много качествени хора. Те обаче са с по-различна специализация. Необходима ще бъде преквалификация, за да могат те да се впишат ефективно в машиностроителните дейности.

Важните проекти на 2024 г. М+C Хидравлик стартира няколко важни проекта през последните 2 години по договори с големи корпорации.

Амбициите на ръководството са за ръст в новите проекти, за да компенсира спада в общата икономическа активност. Нови продукти и увеличение на присъствието сред големи крайни клиенти е ключът към решаване на проблемите, смятат от ръководството на М+С Хидравлик.

Казанлъшкото хидравлично предприятие има ежегодна програма за продуктови иновации. То следва амбицията в рамките на тази година да стартира изработката на изделие, което не се произвежда до този момент в България.

„Държавата трябва да се замисли доколко биха могли да са полезни големите предприятия като носители на иновации. Принципът за финансиране на иновационни проекти, които са предимно от малки и средни предприятия, не е достатъчно печеливш, а го следваме почти 15 години. Големите предприятия имат капацитета и хората, които да работят в тази посока“, посочва инж. Владимир Спасов.

Коментари към новината

Още новини от Икономика